ARCHÍV

Na tejto stránke nájdete archív všetkého možného: poznámky či záznamy z kázní, katechéz,...
(Archív všetkých, aj starších nahrávok)
(Archív nahrávok a materiálov k Roku zasväteného života 2015)

ARCHÍV BIBLICKÝCH STRETNUTÍ
 
Kázne, homílie, príhovory...
 • 2. veľkonočná nedeľa 23. 4. 2017 - 1) KÁZEŇ KATECHETICKÁ:  Lukáš nám v Skutkoch zanecháva vzorový popis cirkvi (farnosti) v Jeruzaleme. Môžeme ho teda porovnať ako s víziou Jána Pavla II. v Christifideles laici, tak s našou súčasnou realitou. 2) KÁZEŇ EVANJELIZAČNÁ: "Môj Boh!" a "Božie JA".
 • Veľkonočná nedeľa 16. 4. 2017, TakToV-ka, alebo vo Svetle Vzkrieseného je zrazu všetko kryštálovo jasné a číre: aj ČO je spása, aj AKO sa spasiť. Všetko vysvetlené a objasnené a zjavené v Kristovi - a v Jeho akoby "trojjedinej" Ceste do Neba cez "Tak", "To" a "V". kázeň evanjelizačná.
 • Veľký piatok 14. 4. 2017, Cesta vyžaduje nielen vôľu kráčať, ale aj jasnú víziu cieľa. Tým je Kristus, Pravda - zjavená v plnosti v Jeho kríži. kázeň katechetická.
 • Zelený štvrtok 13. 4. 2017, Ježiš je cesta, pravda i život. A Jeho lekcia o Ceste je lekciou o vôli, ktorá stojí v základoch aj viery, aj nádeje aj lásky. kázeň katechetická.
 • Kvetná nedeľa 9. 4. 2017, alebo lebo "radostná bodka" za piatimi kritériami katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého. (porov. Christifideles laici 30). kázeň katechetická.
 • CHRISTIFIDELES LAICI 54 až 64,  7. 4. 2017, nahrávka zhrnutia.+ textové súhrny
 • 5. pôstna nedeľa 2. 4. 2017, alebo O apoštolskej zanietenosti. V. kritérium katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého. (porov. Christifideles laici 30). kázeň katechetická.
 • Tretia prvá sobota 1. 4. 2017: Kázeň katechetická: Bolestný ruženec, alebo o tom, že Nebo je spoločenstvo svätých, čo to znamená a ako sa doň dostať...  
 • CHRISTIFIDELES LAICI 42 až 53,  31. 3. 2017, nahrávka zhrnutia.+ textové súhrny
 • 4. pôstna nedeľa 26. 3. 2017, alebo O spoločenskej angažovanosti. IV. kritérium katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého. (porov. Christifideles laici 30). kázeň katechetická.
 • CHRISTIFIDELES LAICI 30 až 41,  24. 3. 2017, nahrávka zhrnutia.+ textové súhrny
 • 3. pôstna nedeľa 19. 3. 2017, alebo O svedectve cirkevného communia. III. kritérium katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého. (porov. Christifideles laici 30). kázeň katechetická.
 • CHRISTIFIDELES LAICI 16 až 29,  17. 3. 2017, nahrávka zhrnutia.+ textové súhrny
 • 2. pôstna nedeľa 12. 3. 2017, alebo O prijímaní a odovzdávaní viery. II. kritérium katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého. Viera ako know-how, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme "mostom" medzi nebom a zemou, ktorým je Kristus, do Neba aj skutočne vchádzali a smrťou tento prechod zdarne zavŕšili (porov. Christifideles laici 30). kázeň katechetická.
 • CHRISTIFIDELES LAICI 1 až 15,  10. 3. 2017, nahrávka zhrnutia.+ textové súhrny
 • 1. pôstna nedeľa 5. 3. 2017, alebo O primáte povolania k svätosti. Raj a púšť, Adam a Ježiš ako Nový Adam - a v pozadí jeden veľký a dramatický príbeh svätosti a hriechu, príbeh, ktorý nás práve dnes dobieha v prvom kritériu katolíckosti sv. pápeža Jána Pavla II. Veľkého (porov. Christifideles laici 30): kázeň katechetická.
 • Druhá prvá sobota 4. 3. 2017: Kázeň katechetická: Ruženec Svetla, alebo o tom, prečo svätosť nie je výsledkom toho, že sme niečo nadobudli, ale naopak toho, že sme niečo (znova) stratili... 
 • Popolcová streda 1. 3. 2017: kázeň: "Trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť! Zhromaždite ľud, posväťte zástup, zvolajte starcov, zhromaždite deti i tie, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej komôrky. Kňazi, Pánovi služobníci, nech plačú medzi predsieňou a oltárom..." - prečo všetko to Joelovo trúbenie a tá horúčkovitá naliehavosť?
 • 8. cezročná nedeľa 25. 2. 2017: kázeň katechetická: Čo sa stane, ak si na Havaj vezmete lyže? Čo to má spoločné s Pavlom a s tým, že ho nevedomosť neospravedlňuje? A ako to súvisí s rozdeľovaním hriechov na ťažké a ľahké? Kázeň evanjelizačná: prečo nie sme detektívi, ale správcovia, alebo aj o tom, prečo nemusíme byť na smrť vystrašení a namiesto toho s veľkou radosťou od Boha prijímať nebeský život blažených.
 • 7. cezročná nedeľa 18. 2. 2017: kázeň katechetická: Ježiš hovorí: "Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. ... Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,39-45 SSV). Je to podmienka synovstva a to je podmienkou spásy: "otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn" (Jn 8,35 SSV). Prečo je niečo tak "šialené" a extrémne podmienkou spásy? A naozaj sa bez toho spasiť nedá? Kázeň evanjelizačná: Celé bohatstvo ohromujúcej, dych vyrážajúcej, oslňujúcej Božej svätosti, plnej slávy, radosti a blaženej plnosti je doslova na dosah ruky, každému a pre každého, stačí natiahnuť ruku a vziať. A na to stačí len jedna vec, jediná maličkosť, jediná nevyhnutná podmienočka z našej strany... Len jedna. Urobme ju - a celé Božie bohatstvo nekonečného Boha je navždy úplne a celé naše!
 • 6. cezročná nedeľa 12. 2. 2017: kázeň katechetická: Nikto nie je dokonalý. Predsa Pavol píše: "Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť" (1 Kor 2,6 SSV... Kto sú tí dokonalí, o ktorých píše? Patríme medzi nich aj my? Aké sú Pavlove kritériá dokonalosti? Kázeň evanjelizačná: Ježiš hovorí: "Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva." (Mt 5,20 SSV. Sú to vážne slová a znejú ako namáhavý nárok, či dokonca ako vyhrážka. A predsa nie sú ani jedným, ani druhým, ale zvesťou o nesmiernej radosti a o ohromujúcom dare od samého Boha!
 • 5. cezročná nedeľa 5. 2. 2017: kázeň evanjelizačná: Čo znamená slovo svätý? Prečo sú svätí svetlom, soľou, hradom na vysokom brale? Prečo dnešné slovo "viera" klame a prečo je Pavol silný aj keď je slabý? 
 • Prvá prvá sobota 4. 2. 2017: Kázeň katechetická: Pasuje k sebe ruženec a adorácia? Ku komu sa vlastne ružencom modlíme? Môže nás ruženec vyniesť až do výšin kontemplácie? Prečo sú jeho "tajomstvá" dôležité a prečo ich opakovať?
 • Obetovanie Pána 2. 2. 2017: Kázeň: Svätý ako KADOŠ, alebo prečo byť svätý znamená patriť Bohu, byť Božím majetkom a výlučným vlastníctvom nie je desivá vyhliadka, ale naopak... o tom práve dnes sviatok Obetovania Pána!
 • 4. cezročná nedeľa 28. 1. 2017: Kázeň katechetická prečo Boh okolo seba zhromažďuje ľud "chudobný a pokorný", hebr. ani v dal?; kázeň evanjelizačná: Čo nám o svätosti odhalí staroanglické slovo hálig, prvé štyri blahoslavenstvá, prorok Sofoniš, ryba na suchu a vtáčik v klietke? No, divili by ste sa, ale niečo krásne a veľmi atraktívne. Ďalší dôvod, prečo po svätosti túžiť, usilovať o ňu a Ďakovať za ňu Bohu!
 • 3. cezročná nedeľa 21. 1. 2017: Kázeň katechetická* (Ako prijať Svetlo, ktorým je Kristus? V čom sa líšime my a chlieb, ktorý sa stane Eucharistiou? Prečo cesta do Neba nutne vedie cez učeníctvo? A aký to má vplyv na jednotu Cirkvi a jednotu kresťanov všeobecne a pred čím nás nejednota a spory varujú?); kázeň evanjelizačná: Čo znamená "svätosť" a čo nám o nej prezradí grécke novozákonné slovo pre svätého hagios?
  * zameraná viac na vyučovanie a na otázky duchovného života a viery a praxe tých, ktorí sa už pre Krista rozhodli a túžia Ho nasledovať. Spravidla v soboty večer.
 • 2. cezročná nedeľa 15. 1. 2017: ... alebo aj o tom, čo má spoločná čakáreň u lekára s Jánom Krstiteľom, Ježišovým krstom, Turicami a s nami samotnými. 
  Kázeň evanjelizačná*
  * takto budú označované kázne, ktoré na rozdiel od "katechetických" budú také "jemnejšie", určené širšiemu poslucháčstvu ľudí, aj tým, ktorí vo viere v Krista a v živote s Kristom robia ešte len prvé kroky, či sa pre ne ešte len rozhodujú, viac motivačné (dúfajme), jednoduchšie (dúfajme) a všeobecnejšie... :-)
 • Krst Krista Pána 8. 1. 2017: Krst vodou a krst Duchom Svätým. Ježiš hovorí, že sa musíme znova narodiť z vody a z Ducha. Mieni tým krst, to nám je jasné. Ale čo ti dve jeho zložky - voda a Duch - znamenajú a aký je medzi nimi súvis? A čo to znamená pre nás?
  Nahrávka (sobota) + 2. nahrávka (nedeľa)
 • Zjavenie Pána 6. 1. 2017: O Zjavení Pána, o troch dávnych príbehoch, ktoré nie sú ani dávne ani len tri a o našej veľkej radosti a vďačnosti Pánovi - opravdivému Chlebu Života!
  Nahrávka
 • Silvester 31. 12. 2016: Na konci kalendárneho roka o poslednej hodine a o tom, ako do sveta vyšli antikristi, kto sú, odkiaľ sú a ako sa to dotýka nás - a nového roka 2017, do ktorého smerujeme...
  Nahrávka
 • Narodenie Pána 25. 12. 2016: O najväčšom kauzálnom nexe dejín, alebo o tom, čo má spoločné Ježišovo narodenie v Betleheme, zlatá horúčka na Klondike a zánik Pony Expresu... :-)
  Nahrávka
 • Polnočná sv. omša Narodenia Pána 24. 12. 2016: Vianoce. Chytili nás za srdce, mocne a podmanivo. Čím? Nostalgia? Tradície? Folklór? Romantika Polnočnej? To by bolo primálo! Nie, nie, nie! To, čo nás naozaj chytá za srdce, je fakt, že my nespomíname, ale žijeme, nie dávny príbeh, ale prítomnosť, nie udalosti v živote niekoho iného, ale vo svojom vlastnom, pretože Vianoce sú večné, sú všeobecné, sú rozprestreté v čase i priestore, od Večnosti do Večnosti a prítomné v nezmenšenej moci i sláve v živote každého, kto sa Kristom nechá vtiahnuť do ich mystéria!
  Nahrávka + text na doplnenie
 • 4. adventná nedeľa 18. 12. 2016: Tak sme boli na sv. spovedi. Ak bola platná a sprevádzalo ju opravidé pokánie a obrátenie, potom sa ňou začal čas zázrakov... vlastne, čas Zázraku, toho najväčšieho, aký kedy Boh v našom svete urobil. A to nielen pred našimi očami, ale rovno na nás samotných!
  Nahrávka
 • 3. adventná nedeľa 11. 12. 2016: Prebieha konkurz na zachránených v Božom Kráľovstve, na Novej zemi a v Novom Nebi. Kto ale konkurzom prejde? A aké sú kritériá, podľa ktorých uspejeme a zachránime sa, alebo neuspejeme a budeme ponechaní "pre oheň" spolu so zvyškom sveta?
  Nahrávka
 • Nepoškvrnené Počatie 8. 12. 2016: V bežnom svetskom živote to chápeme - ale keď začne ísť o náš život, akoby nás všetok rozum opustil. A predsa, ak chceme žiť plný ľudský život - a ešte viac plný Boží život! - potom musíme v našom živote poupratovať. Úplne rovnako, ako to pred Vianocami urobíme aj v našich domácnostiach...
  Nahrávka
 • 2. adventná nedeľa 4. 12. 2016: Čo je viera a čo znamená veriť? Štyri známky viery tak, ako ju chápe Písmo, kresťanstvo a Katolícka Cirkev.  Kázeň je prvým z dvoch komentárov k adventnému spytovaniu svedomia, ktoré nájdete (aj s novénou) na adrese nižšie:
  Nahrávka + spytovanie svedomia s novénou
 • Krista Kráľa 20. 11. 2016: Má byť Kristus aj mojim Kráľom? A prečo by mal?
  Kristus je Kráľ. Neba i zeme. O tom niet čo diskutovať. Mal by ale byť aj mojim Kráľom? Naozaj zvrchovaným Pánom môjho života? Treba to? Netreba? Ako to súvisí so spásou?
  Nahrávka
 • 33. cezročná nedeľa 13. 11. 2016: Na konci Jubilejného roka milosrdenstva nám zaznel biblický text, v ktorom Boh hovorí o sebe ako o svetle a ohni - ktorý pre niektorých je desivým a spaľujúcim ohňom, ktorý nesie bolesť a utrpenie, pre iných zase vytúženým "Slnkom spravodlivosti". Prečo ten rozdiel? A prečo je jedno i druhé posolstvom o Božom milosrdenstva, odpustení a spáse?
  nahrávka + na doplnenie: Desivý prízrak Neba;
 • 32. cezročná nedeľa 6. 11. 2016: Ježiš nás pozýva k anjelskému životu, aby sme boli "ako anjeli v Nebi". Ale kadiaľ tam vedie cesta? O tom nás poučia siedmi bratia Makabejskí, rytier William z filmu Príbeh ryriera, sv. Faustýna Kowalská a hlavne sám Ježiš Kristus!
  nahrávka + na doplnenie: Tajomstvo siedmych Makabejských; V čom spočíva podstata Kristovho kríža;
 • Všetkých verných zosnulých 2. 11. 2016: "Dušičky", alebo deň našich hrdinov a šampiónov - čo majú spoločné Peter Sagan, Dominika Cibulková a duše v očistci? A čo majú spoločné ich fanúšikovia s nami? A obzvlášť v tieto novembrové dni?
  nahrávka
 • Všetkých svätých 1. 11. 2016: Rodney Stark hovorí: "Ľudia majú sklony prijať náboženstvo nejakej skupiny vtedy, keď ich sociálne putá k jej členom prevážia nad tými, ktoré majú k ľuďom mimo nej a ktorí konverzii odporujú. A často sa to deje ešte predtým, než sa konvertita dôkladne oboznámi s tým, čomu skupina verí." Vieme si to bez problémov predstaviť v prípade islamu, budhizmu, či čohokoľvek iného. Ale ako je to s kresťanstvom? Ako sa tam deje konverzia? A ako súvisí s dnešným sviatkom?
  nahrávka + na doplnenie: Prečo nevesta zanecháva všetko?
 • 31. cezročná nedeľa 30. 10. 2016: Zachejov príbeh je notoricky známy - ža sme v pokušení vypočuť si ho len tak, akoby. A predsa práve on nás môže inšpirovať, poučiť i načrtnúť nám cestu, inými vyskúšanú a prešliapanú, k autentickej skúsenosti Krista, k prijatiu Krista - a tým aj k "vstupu" do Božieho kráľovstva a teda do samého Neba
  nahrávka + na doplnenie: Strašné pokušenie a veľké rozhodnutie
 • 30. cezročná nedeľa 23. 10. 2016: Prečo sa dá Kristus "získať" iba darovaním sa? Čo to má spoločné s manželstvom, "zvončekom" a Pavlovým mučeníctvom? A prečo je to dôvod veľkej radosti?
  nahrávka + na doplnenie: Prečo práve láska?; Koľko je schodov do Neba?;
 • 29. cezročná nedeľa 16. 10. 2016: Prečo nás Boh nechá drieť a makať a často krv cediť a trpieť a zomierať tam, kde by pohodlne mohol urobiť všetko on sám? A ako to súvisí s tým, že vo Večnosti všetci budú (dúfajme, že aj my) "ako anjeli v Nebi"? A s tým, že Cirkev nie je čakajúca a zachovávajúca, ale putujúca, bojujúca a budujúca? A čo z toho vyplýva pre naše vlastné kresťanstvo?
  nahrávka + na doplnenie: Odpoveď Nietzschemu 1, Odpoveď Nietzschemu 2
 • 28. cezročná nedeľa 9. 10. 2016: Náman... Samaritán z desiatich očistených... Pavol v okovách v Ríme... Čo ich spája? Viera - tak ako ju definuje Claude Tresmontant, keď vysvetľuje, že viera je porozumenie.
  nahrávka + na doplnenie: Radosť kontemplácie; čnosť čistoty
 • Slávnosť Ochrany Panny Márie, 2. 10. 2016: Čo spája videnie sv. Andreja Jurodivého, rodinu Lazárovcov a sv. Jána Pavla II.? A čo to vypovedá o živote našej farnosti? Či jej neživote?
  Nahrávka
 • 26. cezročná nedeľa 25. 9. 2016: Premenení III, alebo o tom, prečo je Lazár z podobenstva spasený? Kvôli chudobe to nebude - rovnako akom boháč nie je v Pekle kvôli majetku. Prečo teda? A čo o našom premenení, ktoré je cieľom liturgie, tento príbeh vypovedá?
  nahrávka + na doplnenie: Prečo je Lazár v Nebi?
 • 25. cezročná nedeľa 18. 9. 2016: Premenení II, alebo o vernosti, mamone, zamestnaní Božích detí a iných veciach, v ktorých sa Božie deti úplne samozrejme, zákonite a podstatne líšia od detí tohto sveta.
  nahrávka + na doplnenie: "Konať" ešte neznamená "byť"; Nebo investorom; Strašné pokušenie a veľké rozhodnutie; Služobníci Boha;
 • Sedembolestnej, 15. 9. 2016: Premenení I, alebo prečo milovať utrpenie? Čo by nás o tom naučil Arnold Schwarzenegger a v číom by s ním súhlasil apoštol Peter, prvý pápež? Na akej "vlne" a "viezli" Ježiš, Sedembolestná, Peter a po nich všetci ostatní spasení a svätí?
  nahávka + na doplnenie
 • 24. cezročná nedeľa 11. 9. 2016: "Naštartovaná" liturgia I: Od obetovania iniciatívu preberá Boh a začína konať On. Prvým, čo koná, je premenenie. A porozumieť tomu (kým to na vlastnej koži zažijeme)nám úplne geniálne pomôže Ježišovo podobenstvo o Márnotratnom synovi, ktoré je nielen zrkadlom kresťanstva, ale aj zrkadlom liturgie, pretože liturgia sama v sebe život v Bohu a s Bohom odráža.
  nahrávka
 • 23. cezročná nedeľa 4. 9. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu VI: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život a nezriekne sa všetkého čo má, nemôže byť mojím učeníkom... " (porov. Lk 14,26.33 SSV) Prečo je to tak? Prečo bez toho nie je možné byť ani kresťanom, ani katolíkom? Čo presne to znamená? A prečo je to v skutočnosti skvelá, priam úchvatná zvesť, aj keď sa tak možno nezdá?
  nahrávka + Krátky zhrňujúci text: + Na doplnenie: Je to manželstvo; Ale čo ostatní ľudia?
 • 22. cezročná nedeľa 28. 8. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu V.: To, čo spoznávame, treba začať konať. K rozumu sa musí pridať aj vôľa. Sama viera ako akt porozumenia a poznania je márna a mŕtva, ak sa neprejaví v primeranom konaní, ako svedči Písmo.
  nahrávka + texty na doplnenie a rozšírenie: Viera je rozhodnutie sa; A začína sa život...; Nebezpečné klaňanie sa; Problém šedej zóny;
 • 21. cezročná nedeľa 21. 8. 2016: Prečo by mal človek nadšene chváliť Boha a ďakovať Mu, keď naňho doľahne súženie? A prečo to v praxi zväčša nerobíme - a namiesto toho žiadame Boha, aby nám pomohol zo súženia von? A je to problém? Vážny problém? Alebo ani nie...?
  nahrávka + texty na doplnenie a rozšírenie: Kresťanstvo podľa Popolušky; Byť svätý - naozaj to treba?; Konať ešte neznamená byť
 • 20. cezročná nedeľa 14. 8. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu IV.: Definujem hriech ako neschopnosť žiť Boží život, neschopnosť Neba. Čo Boh miluje, nám je ľahostajné. Čo je Bohu samozrejmé, pre nás je bremenom a povinnosťou. Čo Bohu spôsobuje blaženosť a radosť, je pre nás zaprením sa, námahou, drinou, premáhaním sa. A to znamená, že máme vážny problém. Ak si ho priznáme, liturgia nás vpustí ďalej - a začne jeho odstraňovanie. Bohoslužba slova nás vedie k prvému kroku v procese tohto uzdravenia.
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + návod na lectio divina
 • 19. cezročná nedeľa 7. 8. 2016: Nakoľko si vlastne s Ježišom rozumieme? A nakoľko to, čo On chápe ako dôvod veľkej radosti, nás skôr zarmúti a sklame? Nakoľko to, čo On ohlasuje s veľkým nadšením, nás skôr pobúri a vyvedie z miery? A je to normálne, alebo to je vážny problém?
  nahrávka + texty na doplnenie a prehĺbenie: ...druhá je nádej; Kresťanstvo podľa Enderovej hry
 • 18. cezročná nedeľa 31. 7. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu III.:Tretí krok k romu, aby bola liturgia v našom živote účinná, alebo o úkone kajúcnosti, o svetštine a nebeštine, o tom, čo má spoločné Nebo s japonskou záhradnou párty a čo má spoločné sv. omša s klubom anonymných alkoholikov...
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • 17. cezročná nedeľa 24. 7. 2016: Prečo môže 10 ľudí zachrániť mesto? 11 ľudí zachrániť svet? Alebo 2 farnosť? Ako to súvisi s Duchom Svätým? A s liturgiou?
  nahrávka + texty na doplnenie a prehĺbenie: Kresťanstvo podľa Twilight ságy; Chýbajúci článok; Je Pán Boh katolík?
 • 16. cezročná nedeľa 17. 7. 2016: V čom sa líši Božia návšteva u Abraháma a u Marty? Ako s tým súvisí ikona Rublevovej Trojice a čomu nás môže naučiť? A ako to súvisí s 2. krokom "naštartovania liturgie" - s našim zhromaždením sa v Kristovi?
  nahrávka + ikona + texty na doplnenie a prehĺbenie: viera, nádej, láska, praxis
 • 15. cezročná nedeľa 10. 7. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu II.: Prvý úkonom sv. omše je zhromaždenie sa. Je to len nejaká vec toho, že je tu jeden kostol, jeden farár, tak sa musíme zísť na jednu omšu - alebo je v tom niečo viac? Niečo podstatné? A ako s tým súvisí podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi? A čo to más spoločné s Mocou Eucharistie?
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • 14. cezročná nedeľa 3. 7. 2016: V Kristovom kríži je svet ukrižovaný pre Pavla a Pavol pre svet. A napriek trojnásobnému opakovaniu slova "kríž" to, čo Pavol hovorí, je svedectvo o veľkej radosti a o obrovskom dare od Boha. A hlavne - nie je to len Pavlov príbeh. Je, alebo môže to byť, má to byť príbeh každého jedného z nás!
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra 26. 6. 2016: ... alebo o dovch pohoršeniach, z ktorých jedno kresťania ako-tak prehltli, ale s tým druhým majú dodnes ohromné problémy, dokonca aj katolíci a dokonca asi aj veľká väčšina z nich...
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • 13. nedeľa cez rok 26. 6. 2016: Pavol v 5. kapitole listu Galaťanom píše o slobode, ktorú nám vydobyl Kristus. Aká je to sloboda? Od čoho? Čo má spoločné s apatheiou kresťanov prvých storočí? A so zákonom prikázaní? Aké túžby mal Kristus? A kedy sa človek stáva slobodným konečne naplno žiť svoj život?
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + doplnkový text: 390
 • 12. nedeľa cez rok 19. 6. 2016: Prečo je Ježišova výzva zaprieť seba a stratiť život pre Neho dobrou, skvelou, radostnou a príjemnou správou a čo to má spoločné s odbaľovaním nanuku...
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + doplnkové texty: 289 a 291
 • 11. nedeľa cez rok 12. 6. 2016: Ako "naštartovať" liturgiu? Čo je ten samý prvý krok, ktorý musíme urobiť, ak chceme, aby Božia Moc, prítomná vo sviatostiach Cirkvi, v nás bola naozaj účinná?
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + výber textov Katolíckej Cirkvi o zbožštení + úvahy na doplnenie: 444; 346;
 • 10. nedeľa cez rok 5. 6. 2016: Čím v liturgii sv. omše oslavujeme Boha? Čo má spoločné kostol a automobilka Ford? Posilovňa a eucharistia? A čo (asi) nové o omši by sme mali spoznať?
  nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • Slávnosť Božského Srdca Ježišovho 3. 6. 2016: "Prosím, môžeme sa pridať?", alebo o tom, prečo sa horolezci stávajú horolezcami, piloti pilotmi a kresťania kresťanmi...
  Nahrávka

S PÁNOM NA CESTE OČISŤOVANIA - koniec 1. série - východiskový vzťah voči Bohu

 • časť 9.: ÚCTA K MENU Čo majú spoločné Pán Boh a McDonald? Čo Boh riskoval, keď zjavil seba, svoje Meno a nakoniec spojil sám seba s konkrétnou skupinou ľudí - národom, Cirkvou? Kto nesie Jeho Česť vo svete? A ako to súvisí s nami? (9. cezročná nedeľa, 29. 5. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie

 • Slávnosť titulu kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Belej 2016: Pavol v Liste Korinťanom je nadšený z Eucharistie. Podobne Cirkev, ktorá jej venuje zvláštnu slávnosť na úrovni prikázaného sviatku. Pre mnohých katolíkov je toto nadšenie ale cudzie - a Eucharistia a sv. prijímanie niečo sporadické, ak vôbec. Prečo je to tak? A prečo je Eucharistia tak dôležitá a vzácna? Nahrávka z 29. 5. 2016
 • Slávnosť najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016: Ježiš v Pavlovej verzii hovorí, že máme niečo robiť, kedykoľvek slávime eucharistiu - a tým niečím zjavne sama eucharistia nie je. Čo to teda je? Ako to súvisí so Zmluvou? S Nebom, spásou, blaženosťou...? Ako teda sláviť a prijímať eucharistiu? To je otázka... a možno na ňu máme odpoveď! Nahrávka z 26. 5. 2016

S PÁNOM NA CESTE OČISŤOVANIA - pokračovanie

 • časť 8.: BOŽÍ DEŇ RADOSTI A POKOJA Trojica - Boh nekonečne blažený a dokonalý sám v sebe - je Alfou a Omegou vesmíru, dejín, ľudstva i každého jedného človeka (ak sa cestou sám a z vlastnej vôle nestratí a nezatratí). Blaženosť Trojičného Života sa premieta už do našich čias, tu, na svete. A privilegovaným miestom a časom je Siedmy deň - Nedeľa. (Najsvätejšej Trojice, 22. 5. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • časť 7.: BOHOSLUŽBA Prečo dnes oslavovať Boha? Prečo práve sv. omšou? Prečo je práve omša pre kresťanov tak dôležitá, že v nedeľu bezdôvodná neúčasť na nej je ťažkým hriechom? A dokonca synoda v Elvíre v roku 300 stanovovala, že ak katolík tri nedele po sebe nepríde na nedeľnú omšu, má byť exkomunikovaný (vylúčený) z Cirkvi? A ako to súvisí s darom Ducha Svätého? (Ducha Svätého, 15. 5. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • časť 6.: ZÁVÄZNÁ ZMLUVA Prečo kresťanstvo a život v Cirkvi nie je o dobrovoľníctve, už vôbec to nie je bufet, v ktorom si vyberiem to, čo sa mi hodí a ostatné nechám tak - ale je to v samej svojej podstate vec záväzná, ktorú dodržiavam bez ohľadu na to, či mám na to v danej chvíli chuť, alebo nie, či ma to "baví", alebo nie, či to bolí, alebo blaží... (7. veľkonočná nedeľa, 8. 5. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + staršia nahrávka na doplnenie

 • Nanebovstúpenie Pána 2016: Prečo čakať na Ducha? Prečo to Ježiš tak dôrazne prikazoval apoštolom? A aké svetlo a nádej to môže priniesť nám, ktorí sa cítime, akoby cirkev bola u nás stará a unavená, akoby bez života? Čo hovorí Duch Cirkvi? (5. 5. 2016, rok C) Nahrávka.

S PÁNOM NA CESTE OČISŤOVANIA

 • časť 5.: PRVOTINY Dnes o peniazoch, percentách a o tom, aký zmysel to má a prečo je to veľmi dôležité... :-) (6. veľkonočná nedeľa, 1. 5. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • časť 4.: S BÁZŇOU BOŽOU! Zjavenie nám opisuje cieľ našej cesty: dokonalú jednotu, v ktorej Kristus ako Ženích a Cirkev ako Jeho Nevesta a Manželka sú spolu jedno Telo, jedna bytosť, jeden Kristus, jeden Boh. Kde ale cesta k tejto jednote začína? Písmo to má jasné: Prvým krokom k na ceste k tejto jednote lásky je bázeň pred Pánom. (5. veľkonočná nedeľa, 24. 4. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie + text na ďalšie prehĺbenie
 • časť 3.: KATECHUMENÁT, ALBO KDE ZAČAŤ... Prečo boli v Pavlom založenej cirkvi v Korinte problémy? Ako to súvisí s nami? Načo je dobrý katechumenát? A ako sa nás to týka? A ako to súvisí s tým, že 90% pokrstených katolíkov nikdy nie je privedených k životu s Kristom, dokonca ani k "navštevovaniu bohoslužieb"? (4. veľkonočná nedeľa, 17. 4. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie
 • časť 2.: BIBLIA - NAŠA UČEBNICA NA CESTE Sme ľudia, ale stali sme sa kresťanmi, aby sme získali Boží život. Život sa dá ale iba žiť a osvojiť sa dá len tak, že sa ho žiť naučíme. Našim Učiteľom je Kristus, Boh, ktorý sa stal človekom a súc človekom, žil napriek tomu božsky. Od neho sa aj my učíme ako ľudia žiť nie už po ľudsky, ale božsky. A základnou učebnicou na tejto ceste je práve Božie slovo, Biblia, čiže Písmo Sväté. (3. veľkonočná nedeľa, 10. 4. 2016, rok C) Nahrávka + text na doplnenie a prehĺbenie (vrátane praktického nábodu, ako začať s používaním Písma)
 • časť 1.: VERIŤ ZNAMENÁ... ČO? Ježiš hovorí Tomášovi: "Nebuď neveriaci, ale veriaci!" Čo ale znamená byť veriacim? Ako to súvisí s Exodom? A s našou vlastnou spásou? (2. veľkonočná nedeľa, 3. 4. 2016, rok C) Nahrávka

 • VEĽKÁ NOC 2016, Veľkonočný pondelok: Písmo vraví, že ak chceme mať účsť na Kristovom Víťazstve, aj sami musíme bojovať a zvíťaziť. V čom teda tento boj spočíva a kedy sa končí víťazne? S kým v ňom bojujeme a akým zbraniam nepriateľa musíme čeliť? ... alebo aj o tom, čomu fakt zásadnému nás dnes, na polievací pondelok, môžu naučiť naše drahé, šibané, zlievané a voňavkované sestričky...  (28. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na prehĺbenie 1 + text na prehĺbenie 2
 • VEĽKÁ NOC 2016, Veľkonočná nedeľa: To, čo dnes zažívajú apoštoli a ženy pri Hrobe a potom tvárou v Tvár Vzkriesenému, je skutočnosť Vtelenia, ktorú si možno plne uvedomujú až dnes, keď stoja pred Kristom osláveným. A odvtedy všetko, čo Boh koná, je prísne a do dôsledkov vtelené - a neexistuje nijaké "duchovné" kresťanstvo v zmysle "neviditeľného, nehmotného, nemateriálneho" a akosi "vútorného", súkromného náboženského "života". Nie od chvíle Vtelenia a Zmŕtvychvstania Krista. (27. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na prehĺbenie
 • VEĽKÁ NOC 2016, Veľkonočná vigília: Tak čo, páči sa Vám Ježiš? Je Vašim vzorom? Idolom? A celým srdcom túžite byť ako On? Dnes sa nám predstavuje v celej svojej koečnej kráse a vznešenosti Vzkrieseného. Tak teda ako... Páči sa Vám? Skutočne chcete...? (26. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na prehĺbenie
 • VEĽKÁ NOC 2016, Veľký piatok: Čo to znamená "zomrieť sebe"? A "byť premenený v Krista", čo je zmyslom a účelom samej Eucharistie? Znamená to zánik človeka, ako osobnosti? Alebo skôr naplnenie jeho človečenstva i jeho identity? K čomu sme teda dnes povolaní, keď nás Ježiš volá vystúpiť s Ním na Jeho kríž? (25. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na prehĺbenie 1 + text na prehĺbenie 2 + text na prehĺbenie 3
 • VEĽKÁ NOC 2016, Zelený štvrtok: Prečo Ježiš vyučoval učeníkov tri roky, ale Eucharistiu s nimi slávil iba raz? Prečo sa o Eucharistii hovorí ako o vrchole kresťanského života, K čomu je dobrá a akú funkciu v diele našej spásy má? A aké nároky kladie na nás, keď k nej pristupujeme? (24. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na prehĺbenie
 • VEĽKÁ NOC 2016, Kvetná nedeľa: O "princípe pozemnej lanovky", ktorý nás bude sprevádzať celým Veľkým týždňom a o tom, aké dôležité je to rozhodnutie sa, ktoré nám prezentuje Ježiš práve dnes, pri svojom vjazde do Jeruzalema... (20. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_6. téma: K Ježišovi priviedli ženu - hriešnicu. Veta, ktorú jej Ježiš povedal, by mohla byť mottom, programom i vysvetlením poslanie celého jubilejného roku milosrdenstva: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš!" A prečo? To si aj hneď povieme... (5. pôstna nedeľa, 13. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 6.: "Blaženosť": Čo je to blaženosť? Prečo je Boh blažený? Ako sa blaženosť nadobúda? Čím sa líši od veselosti? Od radosti? A prečo sa Židia už tisícročia zdravia pozdravom "Pokoj s tebou!"?  (4. pôstna nedeľa, 3. 3. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 5.: "Dokonalosť": Boh je nekonečne dokonalý sám v sebe. Volá nás - ba viac, nariaďuje nám! - byť dokonalí, ako je On dokonalí. K čomu je dobrá dokonalosť? Je potrebná k spáse? Alebo môžeme žiť blaženosť Neba aj ako nedokonalí ľudia? A čo by nám k tomu povedal Abraham Harold Maslow?  (3. pôstna nedeľa, 28. 2. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 4.: "Stvoriteľstvo": Apoštoli chceli ostať na Hore Premenenia a tam už navždy len uctievať a adorovať Pána - a On ich odtiaľ hnal dole a preč. Prečo? A prečo v Cirkvi na ľudí, ktorí žijú len v rovine modlitby, chodenia do kostola, pobožností a pod. pozeráme zväčša ako na iba formálnych, ale ešte nie skutočných kresťanov?  (2. pôstna nedeľa, 21. 2. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie 1 + text na rozšírenie 2
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 3.: "Svätosť": Tretím znakom Božieho života je svätosť. Čo ale presne oná svätosť je? A prečo je Boh svätým? A je dobré byť svätým? Čo svätosť môže do nášho života vniesť? To sú otázky, na ktoré skúsime dať nejakú tú odpoveď...  (1. pôstna nedeľa, 14. 2. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie 1 + text na rozšírenie 2
 • Popolcová streda 10. 2. 2016: Popolcová streda v sebe spája tému pokánia a obrátenia s témou pôstu, odriekania, askézy. Prečo? Prečo a ako je pôst nástrojom obrátenia? A prečo obrátenie bez pôstu a bez askézy nie je žiadnym obrátením?  nahrávka
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 2.: "Sloboda": Ďalším znakom Božieho života je sloboda. Čo ale znamená, že Boh je slobodný? A prečo my nie sme? Ako s tým súvisia vášne? Žiadostivosť? Strach? Radosť? A akým spôsobom nás Kristus skutočne oslobodzuje?  (5. nedeľa cez rok, 7. 2. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_5. téma, časť 1.: "Láska": Tak čo, veríme, že môžeme byť v Bohu ako Boh? Možno... Ale túžime po tom? Dychtíme po tom? trháme sa za tým? Ak sa na seba pozrieme, tak musíme povedať, že... ani nie. Prečo? Možno preto, že si ani nevieme predstaviť, čo to vlastne byť ako Boh znamená. Poďme sa teda na to trochu lepšie pozrieť!  (4. nedeľa cez rok, 31. 1. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_4. téma: Boh ohlasuje svoje milosrdenstvo voči nám, ľuďom. Prichádza oslobodiť, uzdraviť, zachrániť, naplniť životom našu prázdnotu. Čo je z našej strany potrebné, aby sme tento dar Božieho milosrdenstva prijali?  (3. nedeľa cez rok, 24. 1. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_3. téma: Mnohí ľudia si myslia: "Hriechom som urazil Boha a zasluhujem si, aby ma za to Boh potrestal v Pekle. V Kristovi Ježišovi mi ale Boh odpustil. A ak mi odpustil, potom ma už viac nebude trestať peklom. Ak som ale od Božieho trestu zachránený - tak potom už je môj problém vyriešený a ja už som spasený!" Ale je to naozaj tak?  (2. nedeľa cez rok, 17. 1. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Rok milosrdenstva_2. téma: O odpustení, ktoré je bránou a predpokladom milosrdenstva: o tom, čo je to odpustenie, čo znamená odpustiť, ako odpúšťa Boh, ako Božie odpustenie prijať, prečo by sme mali odpustiť aj sami sebe a prečo je dobrým nápadom odpustiť aj pánu Bohu... (Krst Krista Pána 10. 1. 2016, rok C) nahrávka + text na doplnenie
 • Zjavenie Pána 6. 1. 2016: Celými dejinami sa vinú ľudia, ktorým Boh odhalil samého seba, pritiahol ich často veľmi mimoriadne a zázračne k sebe a vtiahol do spoločenstva so sebou. A rovnako sa tiahne dejinami aj zástup ľudí, ktorí nikdy nič z toho nezažili. Prečo? V čom je rozdiel? Možno nás to môžu naučiť práve dnešní múdri muži z Východu: nahrávka
 • Rok milosrdenstva_1. téma: Slávime rok milosrdenstva. Čo je to ale milosrdenstvo? Asi nás neprekvapí, že chápanie tohto slova v Biblii sa dosť líši od toho, čo pod ním chápeme my dnes. A tento náš pohľad potom deformuje naše chápanie Písma, ako aj vnímanie Boha. Takže - čo je to v skutočnosti milosrdenstvo? (2. vianočná nedeľa, rok C) Nahrávka + text na doplnenie
 • Bohorodičky Panny Márie 1. 1. 2016: Prečo Boh nekoná bez ľudí a sám? Prečo je Jeho konanie vždy naviazané na konanie nás, ľudí? To je zásadná a vrtácka otázka... a zaslúži si dôkladnú odpoveď! nahrávka + text na rozšírenie
 • Svätej Rodiny 27. 12. 2015: Dnes sa o rodine hovorí veľmi veľa. Dôvod je prostý: je základným kameňom ľudstva, základným kameňom civilizácie a nesmierne dôležitým prvým krokom k prijatiu Božieho života...: nahrávka + text na rozšírenie
 • Svätého Štefana, prvomučeníka 26. 12. 2015: ... alebo o tom, prečo je mučeníctvo "štátnicou" z kresťanstva: nahrávka + text na rozšírenie 1 + text na rozšírenie 2 + text na rozšírenie 3
 • Omša cez deň 25. 12. 2015: O tom, čo máme spoločné s Kocúrkovčanmi a ich radnicou, ale aj o Svetelnom Tuneli... Nahrávka
 • Polnočná sv. omša 25. 12. 2015: Tma sveta verzus Svetlo Kristovo. Nahrávka + materiál na rozšírenie + na doplnenie rozšírenia :-)

KURZ "K ZÁKLADOM KRESŤANSTVA"

13 - EPILÓG, alebo O CUKRÍKOVOM KRESŤANSTVE: nahrávka + text na doplnenie (4. adventná nedeľa v roku C)

12 - IĎTE V MENE BOŽOM: nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie 1 + text na rozšírenie 2 + text na rozšírenie 3 (3. adventná nedeľa v roku C)

11 - SVÄTÉ PRIJÍMANIE: nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie 1 + text na rozšírenie 2 + text na rozšírenie 3 + text na rozšírenie 4 (2. adventná nedeľa v roku C)

10 - OTČENÁŠ a OBRAD POKOJA: nahrávka + text na doplnenie + text na ropzšírenie 1 + text na rozšírenie 2 (22. 11. 2015, Krista Kráľa)

09 - PREMENENIE: nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie (15. 11. 2015, 33. nedeľa v roku B)

08 - OBETOVANIE: nahrávka + text na doplnenie + text na rozšírenie (8. 11. 2015, 32. nedeľa v roku B)

07 - KRÉDO: nahrávka + text na doplnenie + rozširujúci text 1 (1. 11. 2015, Slávnosť všetkých svätých)

06 - BOHOSLUŽBA SLOVA: nahrávka + text na doplnenie + rozširujúci text 1 + rozširujúci text 2 + rozširujúci text 3 (25. 10. 2015, 30. nedeľa v roku B)

05 - KYRIE a GLÓRIA: nahrávka + text na doplnenie + rozširujúci text 1 (18. 10. 2015, 29. nedeľa v roku B)

04 - ÚKON KAJÚCNOSTI: nahrávka + text na doplnenie a rozšírenie (11. 10. 2015, 28. nedeľa v roku B)

03 - PÁN S VAMI! I S DUCHOM  TVOJIM!: nahrávka + text na doplnenie + rozširujúci text1 + rozširujúci text2 (4. 10. 2015, 27. nedeľa v roku B)

02 - V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO: nahrávka + text na doplnenie (27. 9. 2015, 26. nedeľa v roku B)

01 - VRAŽEDNÁ NEVEDOMOSŤ: nahrávka + text na doplnenie
(20. 9. 2015, 25. nedeľa v roku B)


Ostatné materiály a zdroje na stiahnutie

Kurz LITURGIE sv. omše obzvlášť pre spevákov a miništrantov

SPEVAVÝ MANUÁL hlavne pre organistov, spevákov a spevokoly

Kurz modlitby LECTIO DIVINA

BUNKOVÉ SPOLOČENSTVÁ - malý úvod do ich sveta