Spoločenstvá v rodine a rodín

 
Katechéza na tento týždeň

Tu si môžete stiahnúť katechézku, vždy novú na každý týždeň. Nové katechézky nahrávame vždy v nedeľu okolo obeda. Katechézky sú k dispozícii aj v tlačenej podobe v kostoloch pri nedeľnej sv. omši - ak chcete katechézku v takejto podobe, zapíšte sa, prosím, v kostole na zoznam odoberateľov!

RODINNÁ KATECHÉZKA NA TENTO TÝŽDEŇ (kliknite sem)

  (+ archív starších katechéziek)

   

O čo ide?

RODINA je základným spoločenstvom v Cirkvi, nazývaným aj "domáca cirkev", či "malá cirkev", v ktorej sú rodičia akoby jej biskupmi. Úlohou rodiny je zhromaždiť seba okolo Krista ako Hlavy a v Ňom nadobudnúť svoju jednotu i Radosť nového Života, ktorý Kristus dáva.

Až potom môžu jednotlivé rodiny vytvoriť malé bázové spoločenstvá, ktoré sú základnou štruktúrou farnosti ako "spoločenstva spoločenstiev" (porov. sv. Ján Pavol II.)

Zmyslom tohto programu je napomôcť rodinám byť takýmito malými domácimi cirkvami a cez rodiny tak napomáhať aj farnosti byť skutočným rodinným spoločenstvom Cirkvi.

KATECHÉZKA je súčasne formou vyučovania. Na rozdiel od kázní v kostole, ktoré majú byť prispôsoboneé "najslabšej ovečke v stáde" (porov. Mons. Marián Chovanec) v katechézkach sa budeme venovať veciam hlbším a náročnejším - ani nie na pochopenie, ale na vieru v Krista a na lásku k Nemu a na odhodlanie skutočne Ho nasledovať podľa Božieho slova a náuky Jeho Nevesty, Katolíckej Cirkvi.

  

Ako na to?

RODINY:

 • Raz týždenne sa stretnúť na pol hodinku, hodinku, aby sa spoločne modlili, spoločne počúvali Božie slovo, spoločne o ňom uvažovali a nakoniec sa prihovárali jeden za druhého.
 • Pomôckou na takéto stretnutie rodiny je práve katechézka, ktorú uverejňujeme na tejto stránke.

TYPICKÝ PRIEBEH STRETKA V RODINE:

 • Odprosíme jeden druhého za všetky previnenia
 • Prežehnáme sa
 • Spomíname na to, čo sme cez týždeň zažili, pozdieľame sa - hlavne ak sme inokedy cez týždeň roztratení po svete
 • Ďakujeme nahlas (vlastnými slovami) Bohu za všetko dobré, čo sme daný deň zažili - a aj za "zlé", pretože aj keď sa nám tom javí sprvu ako "zlé", z Božej ruky je všetko dobré a tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré.
 • Chválime Boha za to, že Je, aký Je, kým Je - už nie za Jeho dary a skutky, ale za Neho samotného, za Jeho Krásu, Dobro, Svätosť...
 • Prečítame si úryvok Božieho slova (uvedený v katechézke)
 • Prečítame si katechézku
 • Pozhovárame sa o nej - môžeme použiť body v závere katechézky
 • Modlíme sa za seba i jeden za druhého - vlastnými slovami, alebo to môže byť desiatok ruženca, alebo Korunka, alebo čokoľvek, čo sa nám hodí.
 •  "Otče náš" + modlitba za farnosť
 • Na záver podáme si ruky a dáme si znak pokoja

Samozrejme, môžeme si túto schému upraviť, je to len návrh.

AK UŽ MÁTE STRETKO:

Ak už máte stretko a stretáte sa v ňom niekoľko rodín pravidelne na modlitbu, ďalej v tom pokračujte, len vložte katechézku do bežného programu stretka.

Ak ale na stretko chodíte nie celá rodina, len jej časť, pouvažujte nad možnosťou stretnúť sa práve ako rodina, mimo stretka, na ktoré niektorí chodíte.

AK STE SAMI A NEMÁTE SA S KÝM STRETNÚŤ:

Niekto možno nemáte zatiaľ ani svoje stretko, ani sa nemáte v rodine ako stretnúť, lebo možno na to Vaša rodina ešte nedozrela, alebo ste sami... Ak ale máte záujem raz týždenne obohatiť svoju osobnú modlitbu našou katechézkou a byť takto zapojení do toho, čím žijú rodiny v našej farnosti, stiahnite si katechézku z internetu, alebo sa zapíšte do zoznamu v kostole a pripojte sa aj tak k tomuto nášmu programu!

Časom pribudnú aj ďalšie aktivity a podujatia, podľa potreby.

  

Na stiahnutie