Úradné oznamy a informácie farského úradu a farnosti

 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE FARNOSTI

 

Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica

Adresa: J. Palárika 7, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: 045 692 1856

Mail: banska.stiavnica@fara.sk

webservis: www.farar.inky.sk

IČO: 31934439

DIČ: 2021107803

Bežný účet: 74335786/0900

IBAN: SK4709000000000074335786, Slovenská Sporiteľňa, Radničné námestie 14

Štatutárny zástupca: Mgr. Miloš Pikala, farár

Diecéza: Basnkobystrická

Dekanát: Banskoštiavnický

Úradné hodiny farského úradu:

 

V súčasnosti farský úrad nemá pevne stanovené úradné hodiny.

Pre vybavovanie úradných záležitostí (ako sú krstné listy, nahlasovanie sobášov, rôzne potvrdenia a podobne) platí nasledovné:

 • Nedeľa a štvrtok neúradné dni.
 • V ostatné dni sme spravidla k dispozícii na farskom úrade, je ale dobré si to vopred telefonicky overiť, či v čase, ktorý ste si zvolili na vybavenie svojej záležitosti, s istotou bude na fare niekto, kto ju vybaví. Vzhľadom na rozsah povinností, ktoré plníme (vrátane pohrebov, zaopatrovania v nemocnici, školy, či rôznych pracovných stretnutí, jednaní, dekanátnych a diecéznych záležitostí a podobne) nevieme totiž s istotou zaručiť nejaké pevne stanovené hodiny, kedy by ste nás na fare s istotou zastihli...
 • TIP: V pondelok a stredu medzi 14:00 a 15:00 je šanca na vybavenie Vašej záležitosti najväčšia, ale aj tak si radšej vopred stretnutie dopredu telefonicky overte... :-)

Podmienky vydávania krstných listov a iných dokumentov, obsahujúcich osobné údaje

 

Farská pastoračná rada Farská pastoračná rada je poradným orgánom farára vo veciach pastoračnej starostlivosti o farníkov, apoštolskej a evanjelizačnej činnosti, ako aj charitatívnej a sociálnej služby farnosti. Zvyčajne sa schádza pravidelne.

V súčasnosti je rada v štádiu kreovania.

Štatút farskej pastoračnej rady

Členovia farskej pastoračnej rady:

 • VOLENÍ:
  • Farský kostol: br. Čabák;
  • Kostolík: sr. Padúchová;
  • Drieňová: br. Jablonka;
  • Mariánske kňazské hnutie: sr. Beňová;
  • Chválové stretko Drieňová: br. Bačík;
  • Miništranti: br. Babjak;
  • Bratia a sestry, ktorí upratujú kostol: sr. Michalská.
  • Mládež a eRko: sr. Halajová
  • Spevokol, zdobenie kostola,...: sr. Chovanová H.

ZASADANIA FPR:

 • Spravidla raz mesačne, vždy v prvú sobotu v mesiaci o 19:00 na fare.
Farská ekonomická rada Farská ekonomická rada je poradným orgánom farára vo veciach spravovania majetku farnosti. Je čiastočne volená, čiastočne menovaná. Schádza sa na zasadania podľa potreby.

Štatút farskej ekonomickej rady

Členovia farskej ekonomickej rady:

 • VOLENÍ:
  • DUDÁK Štefan
  • RADA Eduard
  • GARAIOVÁ Andrejka
  • LABUDA Jozef
  • MICHALSKÁ Alica
  • HRNČIAROVÁ Renáta (Banky)
 • MENOVANÍ:
  • PALAŠTHY Karol (riaditeľ Spojenej katolíckej školy)
  • DOBIŠOVÁ Zdenka (správca Chaty Assisi)

ZASADANIA FER:

 • Sú zvolávané podľa potreby

 

Farské fórum: Akékoľvek veci, týkajúce sa farnosti, jej života, ale aj otázok duchovného života, Biblie, teológie,... môžete osobne konzultovať s kňazmi našej farnosti na FARSKÝCH FÓRACH, na ktorých sme Vám k dispozícii vždy:
 • SOBOTA večer po sv. omšiach na Bankách a na Drieňovej
 • NEDEĽA doobeda po sv. omši v kostolíku sv. Alžbety a po sv. omši o 10:30 vo farskom kostole.

Okrem toho môžete využiť aj priestor nášho

INTERNETOVÉHO DISKUSNÉHO FÓRA

 

 

Informačný servis farského úradu:

Akékoľvek PRIPOMIENKY k uvedeným materiálom zasielajte na mail našej farnosti banska.stiavnica@fara.sk, alebo o nich diskutujte na našom DISKUSNOM FÓRE!

 

Archív:

 

"Historia domus" farnosti Banská Štiavnica
Dizajn farnosti
 • Logo farnosti pre použitie na reklamné, propagačné a iné podobné účely (možné použiť len s predchádzajúcim súhlasom farnosti!):


(klikni na obrázok pre súbor s plným rozlíšením)

 • Banner farskej stránky


(klikni na obrázok pravým tlačítkom myši a ulož v rozlíšení 100 x 800 pixelov)

 

< Interný plánovací kalendár pre kňazov farnosti >