KEDY A KAM

JE MOŽNÉ PRISPIEVAŤ V ROKU

2017

 

Charita jar

5. marca

Mládež

9. apríla

Boží hrob

14. až 15. apríla

Seminár jar

7. mája

Masmédia

28. mája

Dobročinné diela Sv. Otca (Obolos sv. Petra)

25. júna 2015

Misie

22. októbra

Seminár jeseň

19. novembra

Charita jeseň

3. decembra

 

V týchto termínoch máte možnosť finančne prispieť na tie projekty a oblasti, ktoré ste sa rozhodli podporiť.

Zvážte preto svoje finančné možnosti a na ich základe si vyberte oblasti, ktoré chcete tento rok podporiť.