KEDY A KAM

JE MOŽNÉ PRISPIEVAŤ V ROKU

2018

 

Charita jar

18. februára

Prenasledovaní kresťania

18. marca

Mládež

25. marca

Boží hrob
(Svätá Zem, Jeruzalem)

30. až 31. marca

Seminár jar

22. apríla

Masmédia
(Lumen, Lux, tlačoviny,...)

13. mája

Dobročinné diela Sv. Otca (Obolos sv. Petra)

24. júna 2015

Misie

21. októbra

Seminár jeseň

18. novembra

Charita jeseň

2. decembra

 

V týchto termínoch máte možnosť finančne prispieť na tie projekty a oblasti, ktoré ste sa rozhodli podporiť.

Zvážte preto svoje finančné možnosti a na ich základe si vyberte oblasti, ktoré chcete tento rok podporiť.