Materiály pre rodičov detí
pripravujúcich sa na
1. sv. prijímanie

 

Materiály
z kurzu rodičov

Prezentácie z jednotlivých stretnutí

 

CD-ROM s doplňujúcimi materiálmi (heslo: 03841catechesis)

 

 

Kvízy pre deti

Kvíz po 1. lekcii  

Kvíz po 2. lekcii  

Kvíz po 3. lekcii (pri každom spustení vyberie trochu odlišnú sadu otázok)

Pozor, zmena! Najbližšie stretnutie bude v sobotu 19. 1.: o 17:45 detská sv. omša (už z nedele) a po nej stretko na fare! Vďaka za pochopenie!