Materiály pre deti do školy

 

1. stupeň,
ročníky
1 až 4

ZÁKLADY VIERY

  

Učenie Ježiša Krista, 1. časť - otázky 1 až 20: O Pánu Bohu (89 strán, heslo: 03841catechesis)

Učenie Ježiša Krista, 2. časť - otázky 21 až 40: O povolaní človeka (62 strán, heslo: 03841catechesis)

Ježiš očami detí - poznámky do zošita (priebežne dopĺňané)

 

2. stupeň,
ročníky
5 až 6

ZÁKLADY VIERY

  

Učenie Ježiša Krista, 1. časť - otázky 1 až 20: O Pánu Bohu (89 strán, heslo: 03841catechesis)

Učenie Ježiša Krista, 2. časť - otázky 21 až 40: O povolaní človeka (62 strán, heslo: 03841catechesis)

Katechizmus podľa Genezis - začiatok knihy Genezis je katechizmom, vyrozprávaným v podobe príbehov. Tieto informácie sú východiskom pre biblickú víziu človeka spravodlivého, ktorý žije férový vzťah s Bohom i s ľuďmi. (133 strán, heslo: 03841catechesis)

Katechizmus podľa Genezis - Abrahám (priebežne dopĺňané, heslo: 03841catechesis)

  

2. stupeň,
ročníky
7 až 9

ZÁKLADY ŽIVOTA S BOHOM - úroveň SZ

 

Katechizmus podľa Genezis - začiatok knihy Genezis je katechizmom, vyrozprávaným v podobe príbehov. Tieto informácie sú východiskom pre biblickú víziu človeka spravodlivého, ktorý žije férový vzťah s Bohom i s ľuďmi. (133 strán, heslo: 03841catechesis)

Život s Bohom, 1. časť - otázky 1 až 30 - o troch základných postojoch voči Bohu a o príbehu z Raja a o hriechu (66 strán, heslo: 03841catechesis) 

Život s Bohom, 2. časť - otázky 31 až 55 - o férovom vzťahu k Bohu (91 strán, heslo: 03841catechesis)

Život s Bohom, 3. časť - o pravidlách správania sa v Božom svete (84 strán, heslo: 03841catechesis)