Materiály pre deti do školy

 

1. stupeň,
ročníky
1 až 4

  

2016/2017

Učenie Ježiša Krista, 1. časť - otázky 1 až 20: O Pánu Bohu (89 strán, heslo: 03841catechesis)

Učenie Ježiša Krista, 2. časť - otázky 21 až 40: O povolaní človeka (62 strán, heslo: 03841catechesis)

 

2017/2018

Ježiš očami detí - poznámky do zošita (priebežne dopĺňané)

 

2018/2019

Čo bolo potom? - poznámky na zapísanie do zošita (priebežne aktualizované, treba vždy stiahnuť nanovo)

 

2. stupeň,
ročníky
5 až 6

  

2016/2017

Učenie Ježiša Krista, 1. časť - otázky 1 až 20: O Pánu Bohu (89 strán, heslo: 03841catechesis)

Učenie Ježiša Krista, 2. časť - otázky 21 až 40: O povolaní človeka (62 strán, heslo: 03841catechesis)

 

2017/2018

Katechizmus podľa Genezis - začiatok knihy Genezis je katechizmom, vyrozprávaným v podobe príbehov. Tieto informácie sú východiskom pre biblickú víziu človeka spravodlivého, ktorý žije férový vzťah s Bohom i s ľuďmi. (133 strán, heslo: 03841catechesis)

Katechizmus podľa Genezis - Abrahám (priebežne dopĺňané, heslo: 03841catechesis)

 

2018/2019

Čo bolo potom? - poznámky na zapísanie do zošita (priebežne aktualizované, treba vždy stiahnuť nanovo)

  

2. stupeň,
ročníky
7 až 9

 

2016/2017

Katechizmus podľa Genezis - začiatok knihy Genezis je katechizmom, vyrozprávaným v podobe príbehov. Tieto informácie sú východiskom pre biblickú víziu človeka spravodlivého, ktorý žije férový vzťah s Bohom i s ľuďmi. (133 strán, heslo: 03841catechesis)

 

2017/2018

Život s Bohom, 1. časť - otázky 1 až 30 - o troch základných postojoch voči Bohu a o príbehu z Raja a o hriechu (66 strán, heslo: 03841catechesis) 

Život s Bohom, 2. časť - otázky 31 až 55 - o férovom vzťahu k Bohu (91 strán, heslo: 03841catechesis)

Život s Bohom, 3. časť - o pravidlách správania sa v Božom svete (84 strán, heslo: 03841catechesis)

 

2018/2019

Na čom Ježiš počas svojho účinkovania pracoval a čo nám po sebe zanechal? (priebežne aktualizované, treba vždy stiahnuť nanovo)