KRSTNÝ SĽUB DIEŤAŤA pri prvom svätom prijímaní

Ja, M. M., pred Bohom a Jeho Cirkvou sľubujem a vyznávam, že sa:

  • ZRIEKAM hriechu, aby som mohol žiť v slobode Božích detí;

  • ZRIEKAM sa vábivých pokušení, aby ma neovládal hriech;

  • ZRIEKAM sa Zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu.

  • VERÍM v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme;

  • VERÍM v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca;

  • VERÍM v Ducha Svätého, vo Svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.

  • CHCEM žiť ako dieťa svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom;

  • CHCEM verne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a verne mu slúžiť v Katolíckej Cirkvi;

  • CHCEM sa zbožne zúčastňovať na Eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach.

Tak mi Pán Boh pomáhaj!