Farské spoločenstvo

www.inky.sk


turcianskypeter@fara.sk (farský úrad)
farar@inky.sk (farár)


Katolícka cirkev

Biskupstvo Banská Bystrica

Písmo sväté

Katechizmus

Dokumenty Cirkvi

Christnet

Liturgia hodín (breviár)

Res Claritatis

TK KBS

Vatikánsky rozhlas SK

Vatikánsky rozhlas CZ