Nahlásené úmysly sv. omší...:

2017

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (STR, NE) Necpaly (ŠTV, NE)

25.09.2017 pondelok        
26.09.2017 utorok   Za obrátenie brata    
27.09.2017 streda        + Gustáv, Mária, Ondrej, Emil a Ladislav*
28.09.2017 štvrtok     Na úmysel sr. Hamašovej  
29.09.2017 piatok   + Juraj a Anastázia    
30.09.2017 sobota   za duše v očistci    
01.10.2017 nedeľa 26. nedeľa 15 výročie (úmrtia?)  + rodičia Anna a Jozef Berčačinoví  + Karol Hlavňa 
02.10.2017 pondelok        
03.10.2017 utorok   Za duše v očistci    
04.10.2017 streda        + kňaz Ján Vaňo
05.10.2017 štvrtok     + Majka, Pavlova sestra  
06.10.2017 piatok   Za obrátenie brata    
07.10.2017 sobota   O požehnanie a dary Ducha Svätého pre manželov    
08.10.2017 nedeľa 27. nedeľa za veriacich  + krstní rodičia Anna a František Jurkovcoví Poďakovanie za 93 rokov života
09.10.2017 pondelok        
10.10.2017 utorok   + Ladislav Pecháček, zádušná a manželka Anna    
11.10.2017 streda       + rodina Dvořákovská a Ondrušovská
12.10.2017 štvrtok      + kňaz Ján Vaňo  
13.10.2017 piatok   Za zdravie brata farár a na jeho úmysel*    
14.10.2017 sobota    + Ľudmila a Jozef    
15.10.2017 nedeľa 28. nedeľa + z rodiny Balkovej: Jozef, Agnesa, Jozef a Ján + Margita Svrčková, nadožitých 76 rokov a brat Miroslav, 24. výročie smrti + Veronika a František Balušík
16.10.2017 pondelok        
17.10.2017 utorok    + kňaz Ján Vaňo    
18.10.2017 streda        + Jozef a Danuša*
19.10.2017 štvrtok      + rodičia Anna a Ján Šimkoví  
20.10.2017 piatok   + Ján    
21.10.2017 sobota   + Štefánia Chorvátová, výročná    
22.10.2017 nedeľa 29. nedeľa za veriacich za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vráblovú za veriacich
23.10.2017 pondelok        
24.10.2017 utorok    + kňaz Ján Vaňo    
25.10.2017 streda       oďakovanie za požehnaný 93. rok života
26.10.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Vieru, Karola, Radoslava a Marka*  
27.10.2017 piatok        
28.10.2017 sobota    + Bohuš Balko, zádušná     
29.10.2017 nedeľa 30. nedeľa za veriacich Za zdravie rodiny za veriacich
30.10.2017 pondelok        
31.10.2017 utorok        
01.11.2017 streda Všetkých svätých za veriacich + rodičia Ján a Elena a bratia Jozef a Vlado + Ivan Žalman
02.11.2017 štvrtok Dušičky      
03.11.2017 piatok    + kňazi a biskupi našej diecézy    
04.11.2017 sobota        
05.11.2017 nedeľa 31. nedeľa     + rodičia Karolína a Anton a rodina Pindiaková
06.11.2017 pondelok        
07.11.2017 utorok        
08.11.2017 streda        + Jozef, Anna a deti*
09.11.2017 štvrtok      + rodičia Anna a Ján Šimkoví  
10.11.2017 piatok   + Ján    
11.11.2017 sobota   < reserve >    
12.11.2017 nedeľa 32. nedeľa  + Jozef, za zdravie, dary ducha svätého a Božiu pomoc pre rod. Naňákovú a Vercholovú  Za Božiu pomoc pre rodinu Šubíkovú za veriacich
13.11.2017 pondelok        
14.11.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jozefa, Janu, Jaroslava a Alenu*    
15.11.2017 streda      + kňaz Ján Vaňo  
16.11.2017 štvrtok        + kňaz Ján Vaňo
17.11.2017 piatok        
18.11.2017 sobota        
19.11.2017 nedeľa 33. nedeľa   Za zdravie a Božiu pomoc pre otca a brata  
20.11.2017 pondelok        
21.11.2017 utorok        
22.11.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľuboša, Beátu, Jána a Beátu*
23.11.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána, Boženu, Juraja*  
24.11.2017 piatok        
25.11.2017 sobota        
26.11.2017 nedeľa Krista Kráľa   za zdravie, dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Antona a Valériu   
27.11.2017 pondelok        
28.11.2017 utorok    + kňaz Ján Vaňo    
29.11.2017 streda        
30.11.2017 štvrtok     Za živých i mŕtvych členov nášho rodu  
01.12.2017 piatok        
02.12.2017 sobota        
03.12.2017 nedeľa 1. adventná Poďakovanie za 80 a 88 rokov života manželov + Anna za veriacich
04.12.2017 pondelok        
05.12.2017 utorok        
06.12.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu a Oľgu*
07.12.2017 štvrtok      + kňaz Ján Vaňo  
08.12.2017 piatok Nepoškvr. poč. Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána a štefániu*    
09.12.2017 sobota        
10.12.2017 nedeľa 2. adventná   + z rodiny Junasovej  
11.12.2017 pondelok        
12.12.2017 utorok        
13.12.2017 streda        
14.12.2017 štvrtok      + Ľudovít, Ján, Cyprián a Ľubomír*  
15.12.2017 piatok   + Ján    
16.12.2017 sobota        
17.12.2017 nedeľa 3. adventná      
18.12.2017 pondelok        
19.12.2017 utorok    + Margita, 2. výročie     
20.12.2017 streda        + kňaz Ján Vaňo
21.12.2017 štvrtok        
22.12.2017 piatok        
23.12.2017 sobota        
24.12.2017 nedeľa 4. adv./Štedr. deň      
25.12.2017 pondelok Narodenie Pána      
26.12.2017 utorok Štefana      
27.12.2017 streda Jána      
28.12.2017 štvrtok Neviniatok      
29.12.2017 piatok        
30.12.2017 sobota        
31.12.2017 nedeľa Svätej rodiny