Nahlásené úmysly sv. omší...:

2017

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (STR, NE) Necpaly (ŠTV, NE)

27.11.2017 pondelok        
28.11.2017 utorok   + Milan Záhorec    
29.11.2017 streda     Za živých i mŕtvych členov nášho rodu  
30.11.2017 štvrtok       Božia pomoc a zdravie pre starú mamu a vnuka
01.12.2017 piatok    + st.rodičov  Brisučiakových a Šmičkových     
02.12.2017 sobota   + svokrovci    
03.12.2017 nedeľa 1. adventná Poďakovanie za 80 a 88 rokov života manželov + Anna za veriacich
04.12.2017 pondelok        
05.12.2017 utorok    + st. rodičov Babečkových a  Jantolákových     
06.12.2017 streda     + kňaz Ján Vaňo  
07.12.2017 štvrtok       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu a Oľgu*
08.12.2017 piatok Nepoškvr. poč. Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána a štefániu* za veriacich  
09.12.2017 sobota   + Štefan a rodičia    
10.12.2017 nedeľa 2. adventná + Alexander a Anton   + z rodiny Junasovej za veriacich
11.12.2017 pondelok        
12.12.2017 utorok   za zdravie a Dary Ducha Svätého pre Annu a Kristínu    
13.12.2017 streda     + Ľudovít, Ján, Cyprián a Ľubomír*  
14.12.2017 štvrtok       + rodičia  Anna Jamrišková a Jozef Jamriška
15.12.2017 piatok   + Ján    
16.12.2017 sobota   za veriacich    
17.12.2017 nedeľa 3. adventná + Michal a Ján    + rodina Rusnáková za veriacich
18.12.2017 pondelok        
19.12.2017 utorok    + Margita, 2. výročie     
20.12.2017 streda     za zosnulú Magdalénu Lacekovú s rodičmi a bratom Jozefom  
21.12.2017 štvrtok       za veriacich
22.12.2017 piatok   Poďakovanie za 60 rokov života dcéry Marty    
23.12.2017 sobota   za veriacich za Božie požehnanie a pokoj pre rodinu Antona Sekulu  
24.12.2017 nedeľa 4. adv./Štedr. deň  + rodina a manželová rodina  za dar Ducha Sv. pre Antona, Blažeja a Dominika <polnočná> Za duše v očistci a za zosnukú rodinu
25.12.2017 pondelok Narodenie Pána Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Hedvigu za zosnulých Štefana a Justínu Sekulovcov  + Anton Dvořák
26.12.2017 utorok Štefana  + Štefan Mundier za zosnulého Jozefa Tarčáka + manžel Michal
27.12.2017 streda Jána      
28.12.2017 štvrtok Neviniatok      
29.12.2017 piatok   Za duše v očistci a za syna Emila Piništa    
30.12.2017 sobota   za veriacich    
31.12.2017 nedeľa Svätej rodiny za zdravie a Dary Ducha Svätého pre manželov za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Antona Sekulu. + Ondrej a Elena Labudovci

 

2018

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (STR, NE) Necpaly (ŠTV, NE)

01.01.2018 pondelok Bohorodičky + Krištof Babečka + z rodiny Dedičovej + Jozef Mazurák, Vladko a starí rodičia
02.01.2018 utorok        
03.01.2018 streda        
04.01.2018 štvrtok        
05.01.2018 piatok   + Ján Jurana    
06.01.2018 sobota Zjavenie Pána + Ján a Anna Juranoví Božia pomoc v rodine Za veriacich
07.01.2018 nedeľa Krsti Krista Pána za veriacich + Alžbeta Hrbatá, 1. výročie + René Orich, Ferko a František
08.01.2018 pondelok        
09.01.2018 utorok   + rodina Kapičáková    
10.01.2018 streda     + Alžbeta Jankovičová, zádušná  
11.01.2018 štvrtok       + kňaz Ján Vaňo
12.01.2018 piatok        
13.01.2018 sobota        
14.01.2018 nedeľa 2. cez rok + rodičia Ján a Mária Záňoví, krstní rodičia a starí rodičia z obidvoch strán Za veriacich  + Michal Škula, zádušná
15.01.2018 pondelok        
16.01.2018 utorok   + kňaz Ján Vaňo    
17.01.2018 streda        
18.01.2018 štvrtok       Za duše v očistci z vďaky za vypočutie prosieb
19.01.2018 piatok   + rodina Olašáková    
20.01.2018 sobota        
21.01.2018 nedeľa 3. cez rok Za dary Ducha Svätého pre deti s rodinami Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu za veriacich
22.01.2018 pondelok        
23.01.2018 utorok        
24.01.2018 streda        
25.01.2018 štvrtok        
26.01.2018 piatok        
27.01.2018 sobota   + rodina Lopúchová    
28.01.2018 nedeľa 4. cez rok      
29.01.2018 pondelok        
30.01.2018 utorok        
31.01.2018 streda        
01.02.2018 štvrtok        
02.02.2018 piatok        
03.02.2018 sobota        
04.02.2018 nedeľa 5. cez rok      
05.02.2018 pondelok        
06.02.2018 utorok        
07.02.2018 streda        
08.02.2018 štvrtok        
09.02.2018 piatok        
10.02.2018 sobota        
11.02.2018 nedeľa 6. cez rok      
12.02.2018 pondelok        
13.02.2018 utorok        
14.02.2018 streda Popolcová streda      
15.02.2018 štvrtok        
16.02.2018 piatok        
17.02.2018 sobota        
18.02.2018 nedeľa 1. pôstna      
19.02.2018 pondelok        
20.02.2018 utorok        
21.02.2018 streda        
22.02.2018 štvrtok        
23.02.2018 piatok        
24.02.2018 sobota        
25.02.2018 nedeľa 2. pôstna      
26.02.2018 pondelok        
27.02.2018 utorok        
28.02.2018 streda        
01.03.2018 štvrtok        
02.03.2018 piatok        
03.03.2018 sobota        
04.03.2018 nedeľa 3. pôstna      
05.03.2018 pondelok        
06.03.2018 utorok        
07.03.2018 streda        
08.03.2018 štvrtok        
09.03.2018 piatok        
10.03.2018 sobota        
11.03.2018 nedeľa 4. pôstna "laetare"      
12.03.2018 pondelok        
13.03.2018 utorok        
14.03.2018 streda        
15.03.2018 štvrtok        
16.03.2018 piatok        
17.03.2018 sobota        
18.03.2018 nedeľa 5. pôstna   + Jozef Sýkora  
19.03.2018 pondelok sv. Jozefa      
20.03.2018 utorok        
21.03.2018 streda        
22.03.2018 štvrtok        
23.03.2018 piatok        
24.03.2018 sobota        
25.03.2018 nedeľa Kvetná      
26.03.2018 pondelok        
27.03.2018 utorok        
28.03.2018 streda        
29.03.2018 štvrtok        
30.03.2018 piatok Veľký piatok      
31.03.2018 sobota Vigília Za veriacich    
01.04.2018 nedeľa Veľká noc      
02.04.2018 pondelok Veľkonočný pond.      
03.04.2018 utorok        
04.04.2018 streda        
05.04.2018 štvrtok        
06.04.2018 piatok        
07.04.2018 sobota        
08.04.2018 nedeľa 2. veľkonočná      
09.04.2018 pondelok        
10.04.2018 utorok        
11.04.2018 streda        
12.04.2018 štvrtok        
13.04.2018 piatok        
14.04.2018 sobota        
15.04.2018 nedeľa 3. veľkonočná      
16.04.2018 pondelok        
17.04.2018 utorok        
18.04.2018 streda        
19.04.2018 štvrtok        
20.04.2018 piatok        
21.04.2018 sobota        
22.04.2018 nedeľa 4. veľkonočná      
23.04.2018 pondelok        
24.04.2018 utorok        
25.04.2018 streda        
26.04.2018 štvrtok        
27.04.2018 piatok        
28.04.2018 sobota        
29.04.2018 nedeľa 5. veľkonočná      
30.04.2018 pondelok        
01.05.2018 utorok        
02.05.2018 streda        
03.05.2018 štvrtok        
04.05.2018 piatok        
05.05.2018 sobota        
06.05.2018 nedeľa 6. veľkonočná      
07.05.2018 pondelok        
08.05.2018 utorok        
09.05.2018 streda        
10.05.2018 štvrtok Nanebovstúpenie      
11.05.2018 piatok        
12.05.2018 sobota        
13.05.2018 nedeľa 7. veľkonočná 1SP      
14.05.2018 pondelok        
15.05.2018 utorok        
16.05.2018 streda        
17.05.2018 štvrtok        
18.05.2018 piatok        
19.05.2018 sobota Turič. vigília      
20.05.2018 nedeľa Ducha Svätého      
21.05.2018 pondelok        
22.05.2018 utorok        
23.05.2018 streda        
24.05.2018 štvrtok        
25.05.2018 piatok        
26.05.2018 sobota        
27.05.2018 nedeľa Najsv. Trojice      
28.05.2018 pondelok        
29.05.2018 utorok        
30.05.2018 streda        
31.05.2018 štvrtok Božie Telo      
01.06.2018 piatok        
02.06.2018 sobota        
03.06.2018 nedeľa 9. cez rok      
04.06.2018 pondelok        
05.06.2018 utorok        
06.06.2018 streda        
07.06.2018 štvrtok        
08.06.2018 piatok Najsv. Srdce      
09.06.2018 sobota        
10.06.2018 nedeľa 10. cez rok      
11.06.2018 pondelok        
12.06.2018 utorok        
13.06.2018 streda        
14.06.2018 štvrtok        
15.06.2018 piatok        
16.06.2018 sobota        
17.06.2018 nedeľa 11. cez rok      
18.06.2018 pondelok        
19.06.2018 utorok        
20.06.2018 streda        
21.06.2018 štvrtok        
22.06.2018 piatok        
23.06.2018 sobota        
24.06.2018 nedeľa Narodenie Jána Kr.      
25.06.2018 pondelok        
26.06.2018 utorok        
27.06.2018 streda        
28.06.2018 štvrtok        
29.06.2018 piatok Sv. Petra a Pavla      
30.06.2018 sobota        
01.07.2018 nedeľa 13. cez rok      
02.07.2018 pondelok        
03.07.2018 utorok        
04.07.2018 streda        
05.07.2018 štvrtok Cyrila a Metoda      
06.07.2018 piatok        
07.07.2018 sobota        
08.07.2018 nedeľa 14. cez rok      
09.07.2018 pondelok        
10.07.2018 utorok        
11.07.2018 streda        
12.07.2018 štvrtok        
13.07.2018 piatok        
14.07.2018 sobota        
15.07.2018 nedeľa 15. cez rok      
16.07.2018 pondelok        
17.07.2018 utorok        
18.07.2018 streda        
19.07.2018 štvrtok        
20.07.2018 piatok        
21.07.2018 sobota        
22.07.2018 nedeľa 16. cez rok   + Magdaléna Jurkovcová  
23.07.2018 pondelok        
24.07.2018 utorok        
25.07.2018 streda        
26.07.2018 štvrtok        
27.07.2018 piatok        
28.07.2018 sobota        
29.07.2018 nedeľa 17. cez rok   + starí rodičia Ann a Ján Sýkoroví  
30.07.2018 pondelok        
31.07.2018 utorok        
01.08.2018 streda        
02.08.2018 štvrtok        
03.08.2018 piatok        
04.08.2018 sobota        
05.08.2018 nedeľa 18. cez rok      
06.08.2018 pondelok Premenenie Pána      
07.08.2018 utorok        
08.08.2018 streda        
09.08.2018 štvrtok        
10.08.2018 piatok        
11.08.2018 sobota        
12.08.2018 nedeľa 19. cez rok      
13.08.2018 pondelok        
14.08.2018 utorok        
15.08.2018 streda Nanebovzatie P.M.      
16.08.2018 štvrtok        
17.08.2018 piatok        
18.08.2018 sobota        
19.08.2018 nedeľa 20. cez rok      
20.08.2018 pondelok        
21.08.2018 utorok        
22.08.2018 streda        
23.08.2018 štvrtok        
24.08.2018 piatok        
25.08.2018 sobota        
26.08.2018 nedeľa 21. cez rok      
27.08.2018 pondelok        
28.08.2018 utorok        
29.08.2018 streda        
30.08.2018 štvrtok        
31.08.2018 piatok        
01.09.2018 sobota        
02.09.2018 nedeľa 22. cez rok      
03.09.2018 pondelok        
04.09.2018 utorok        
05.09.2018 streda        
06.09.2018 štvrtok        
07.09.2018 piatok        
08.09.2018 sobota        
09.09.2018 nedeľa 23. cez rok      
10.09.2018 pondelok        
11.09.2018 utorok        
12.09.2018 streda        
13.09.2018 štvrtok        
14.09.2018 piatok Povýšenie sv. Kr.      
15.09.2018 sobota Sedembolestnej      
16.09.2018 nedeľa 24. cez rok      
17.09.2018 pondelok        
18.09.2018 utorok        
19.09.2018 streda        
20.09.2018 štvrtok        
21.09.2018 piatok        
22.09.2018 sobota        
23.09.2018 nedeľa 25. cez rok      
24.09.2018 pondelok Posv. katedrály      
25.09.2018 utorok        
26.09.2018 streda        
27.09.2018 štvrtok        
28.09.2018 piatok        
29.09.2018 sobota        
30.09.2018 nedeľa 26. cez rok    + rodičia Anna a Jozef Berčačinoví  
01.10.2018 pondelok        
02.10.2018 utorok        
03.10.2018 streda        
04.10.2018 štvrtok        
05.10.2018 piatok        
06.10.2018 sobota        
07.10.2018 nedeľa 27. cez rok   + krstní rodičia Ann a František Jurkovcoví  
08.10.2018 pondelok        
09.10.2018 utorok        
10.10.2018 streda        
11.10.2018 štvrtok        
12.10.2018 piatok        
13.10.2018 sobota        
14.10.2018 nedeľa 28. cez rok      
15.10.2018 pondelok        
16.10.2018 utorok        
17.10.2018 streda        
18.10.2018 štvrtok        
19.10.2018 piatok        
20.10.2018 sobota        
21.10.2018 nedeľa 29. cez rok      
22.10.2018 pondelok        
23.10.2018 utorok        
24.10.2018 streda        
25.10.2018 štvrtok        
26.10.2018 piatok        
27.10.2018 sobota        
28.10.2018 nedeľa 30. cez rok      
29.10.2018 pondelok        
30.10.2018 utorok        
31.10.2018 streda        
01.11.2018 štvrtok Všetkých svätých      
02.11.2018 piatok Dušičky      
03.11.2018 sobota    + kňazi a biskupi našej diecézy    
04.11.2018 nedeľa 31. cez rok      
05.11.2018 pondelok        
06.11.2018 utorok        
07.11.2018 streda        
08.11.2018 štvrtok        
09.11.2018 piatok        
10.11.2018 sobota        
11.11.2018 nedeľa 32. cez rok      
12.11.2018 pondelok        
13.11.2018 utorok        
14.11.2018 streda        
15.11.2018 štvrtok        
16.11.2018 piatok        
17.11.2018 sobota        
18.11.2018 nedeľa 33. cez rok      
19.11.2018 pondelok        
20.11.2018 utorok        
21.11.2018 streda        
22.11.2018 štvrtok        
23.11.2018 piatok        
24.11.2018 sobota        
25.11.2018 nedeľa Krista Kráľa      
26.11.2018 pondelok        
27.11.2018 utorok        
28.11.2018 streda        
29.11.2018 štvrtok        
30.11.2018 piatok        
01.12.2018 sobota        
02.12.2018 nedeľa 1. adventná      
03.12.2018 pondelok Františka Xaver.      
04.12.2018 utorok        
05.12.2018 streda        
06.12.2018 štvrtok        
07.12.2018 piatok        
08.12.2018 sobota Nepoškvr. poč.      
09.12.2018 nedeľa 2. adventná      
10.12.2018 pondelok        
11.12.2018 utorok        
12.12.2018 streda        
13.12.2018 štvrtok        
14.12.2018 piatok        
15.12.2018 sobota        
16.12.2018 nedeľa 3. adventná      
17.12.2018 pondelok        
18.12.2018 utorok        
19.12.2018 streda        
20.12.2018 štvrtok        
21.12.2018 piatok        
22.12.2018 sobota        
23.12.2018 nedeľa 4. adventná      
24.12.2018 pondelok Polnočná      
25.12.2018 utorok Narodenie Pána      
26.12.2018 streda Štefana      
27.12.2018 štvrtok Jána      
28.12.2018 piatok Neviniatok      
29.12.2018 sobota        
30.12.2018 nedeľa Svätej rodiny      
31.12.2018 pondelok Silvester