Nahlásené úmysly sv. omší...:

2018

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (len UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (len STR, NE) Necpaly (len ŠTV, NE)

19.02.2018 pondelok        
20.02.2018 utorok   Božia pomoc a dary Ducha Svätého pre Mateja a Gabiku    
21.02.2018 streda     Za Božiu pomoc, za deti a za vnučku Zoe**  
22.02.2018 štvrtok        
23.02.2018 piatok   + Leopold Gorčík, zádušná a manželka Anna    
24.02.2018 sobota   + Mária Vlkolenská, zádušná    
25.02.2018 nedeľa 2. pôstna Božia pomoc, požehnanie a dar viery pre Máriu, Moniku a Žofiu za zdravie pre Milanka a Branka a Božiu pomoc pre ich rodičov za veriacich
26.02.2018 pondelok        
27.02.2018 utorok   Za Božiu pomoc, za deti a za vnučku Zoe**    
28.02.2018 streda      + rodina Kubizňová: Juraj, Mária a Pavol  
01.03.2018 štvrtok        
02.03.2018 piatok   + Margita Vybošťoková, nedožité 100. narodeniny (s láskou syn Jozef s rodinou)    
03.03.2018 sobota    + Marta Černáková, 1. výročie    
04.03.2018 nedeľa 3. pôstna + Anna Rajčanová, 1. výročie + Angelina Šimkovičová za veriacich
05.03.2018 pondelok        
06.03.2018 utorok   za zdravie a Božiu pomoc pre syna Tomáša a za zomrelého otca Milana    
07.03.2018 streda     Zdravie a Božia pomoc pre brata  
08.03.2018 štvrtok       + Ružena Štrbová, 1. výročie smrti
09.03.2018 piatok        
10.03.2018 sobota   Za zdravie pre mamu Hedvigu    
11.03.2018 nedeľa 4. pôstna "laetare" + manžel Ján a rodičia Kuceľoví + Angelina Šimkovičová za veriacich
12.03.2018 pondelok        
13.03.2018 utorok   poďakovanie za dar života a dary Ducha Svätého pre Annu a Moniku    
14.03.2018 streda     + rodičia Gizela a Jozef Blahušiakovci  
15.03.2018 štvrtok        
16.03.2018 piatok   +Katarína a Vincent Šmičkovi    
17.03.2018 sobota   + Milan a Margita    
18.03.2018 nedeľa 5. pôstna + z rodiny Ondrľlovej + Jozef Sýkora za veriacich
19.03.2018 pondelok sv. Jozefa      
20.03.2018 utorok   +Alexander a Anton     
21.03.2018 streda     + rodičia Mária a Július Ferčákovci  
22.03.2018 štvrtok        
23.03.2018 piatok   + František, Anna a Miloš    
24.03.2018 sobota   + krstní rodičia Megoví, otec Karol Oslej a starí rodičia z oboch strán    
25.03.2018 nedeľa Kvetná + Štefan Mundier a rodičia + Jozef Tarčák za veriacich
26.03.2018 pondelok        
27.03.2018 utorok        
28.03.2018 streda        
29.03.2018 štvrtok Zelený štvrtok + z rodiny Bakaričovej    
30.03.2018 piatok Veľký piatok      
31.03.2018 sobota Vigília Za veriacich    
01.04.2018 nedeľa Veľká noc Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bakaričovú za pokoj v rodine a za deti poďakovanie za dar 60 rokov života
02.04.2018 pondelok Veľkonočný pond. + otec Ján Kuceľ, Paulína a manžel Ján    
03.04.2018 utorok        
04.04.2018 streda     + starí rodičia  
05.04.2018 štvrtok + Serafín Vajak  
06.04.2018 piatok        
07.04.2018 sobota        
08.04.2018 nedeľa 2. veľkonočná za veriacich + Margita Svrčková, 1. výročie za + Veroniku a Františka Balušíka
09.04.2018 pondelok        
10.04.2018 utorok   poďakovanie za dar života a dary Ducha Svätého pre Gabiku a Mateja    
11.04.2018 streda     + Dušan Zajasenský  
12.04.2018 štvrtok        
13.04.2018 piatok        
14.04.2018 sobota   + Jozef Kupčulák    
15.04.2018 nedeľa 3. veľkonočná + rodina Mizeráková, Bándyková a Margetínová za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Milana za veriacich
16.04.2018 pondelok        
17.04.2018 utorok        
18.04.2018 streda      + Viliam Junas, zádušná  
19.04.2018 štvrtok        
20.04.2018 piatok        
21.04.2018 sobota        
22.04.2018 nedeľa 4. veľkonočná + František Kubeš, 30. rokov úmrtia + Štefan a Justína Sekulovci  
23.04.2018 pondelok        
24.04.2018 utorok        
25.04.2018 streda        
26.04.2018 štvrtok        
27.04.2018 piatok        
28.04.2018 sobota        
29.04.2018 nedeľa 5. veľkonočná + rodičia Anna a Leopold + Martinka Šefraniková, rod. Brzáková  
30.04.2018 pondelok        
01.05.2018 utorok        
02.05.2018 streda        
03.05.2018 štvrtok        
04.05.2018 piatok        
05.05.2018 sobota        
06.05.2018 nedeľa 6. veľkonočná za veriacich za dary Ducha Sv. pre deti Antona, Blažeja, Dominika a Valiku + rodičia Karolína a Anton
07.05.2018 pondelok        
08.05.2018 utorok        
09.05.2018 streda         
10.05.2018 štvrtok Nanebovstúpenie za veriacich   + rodina Pindiaková
11.05.2018 piatok        
12.05.2018 sobota   + Rudolf    
13.05.2018 nedeľa 7. veľkonočná 1SP za veriacich    
14.05.2018 pondelok        
15.05.2018 utorok        
16.05.2018 streda        
17.05.2018 štvrtok        
18.05.2018 piatok        
19.05.2018 sobota Turič. vigília Za veriacich    
20.05.2018 nedeľa Ducha Svätého  + Otto Lehocký a rodičia + Leopold a Žofia Samuheľovci, + syn Anton a + Mária  
21.05.2018 pondelok        
22.05.2018 utorok        
23.05.2018 streda        
24.05.2018 štvrtok        
25.05.2018 piatok        
26.05.2018 sobota        
27.05.2018 nedeľa Najsv. Trojice      
28.05.2018 pondelok        
29.05.2018 utorok        
30.05.2018 streda        
31.05.2018 štvrtok Božie Telo      
01.06.2018 piatok        
02.06.2018 sobota        
03.06.2018 nedeľa 9. cez rok + Viliam Buocik a rodina Krkošková    
04.06.2018 pondelok        
05.06.2018 utorok        
06.06.2018 streda        
07.06.2018 štvrtok        
08.06.2018 piatok Najsv. Srdce      
09.06.2018 sobota        
10.06.2018 nedeľa 10. cez rok      
11.06.2018 pondelok        
12.06.2018 utorok        
13.06.2018 streda        
14.06.2018 štvrtok        
15.06.2018 piatok        
16.06.2018 sobota        
17.06.2018 nedeľa 11. cez rok   + Serafín Vajak    
18.06.2018 pondelok        
19.06.2018 utorok        
20.06.2018 streda        
21.06.2018 štvrtok        
22.06.2018 piatok        
23.06.2018 sobota        
24.06.2018 nedeľa Narodenie Jána Kr. + z rodiny Ondrľlovej    
25.06.2018 pondelok        
26.06.2018 utorok        
27.06.2018 streda        
28.06.2018 štvrtok        
29.06.2018 piatok Sv. Petra a Pavla      
30.06.2018 sobota        
01.07.2018 nedeľa 13. cez rok      
02.07.2018 pondelok        
03.07.2018 utorok        
04.07.2018 streda        
05.07.2018 štvrtok Cyrila a Metoda      
06.07.2018 piatok        
07.07.2018 sobota        
08.07.2018 nedeľa 14. cez rok      
09.07.2018 pondelok        
10.07.2018 utorok        
11.07.2018 streda        
12.07.2018 štvrtok        
13.07.2018 piatok        
14.07.2018 sobota        
15.07.2018 nedeľa 15. cez rok      
16.07.2018 pondelok        
17.07.2018 utorok        
18.07.2018 streda        
19.07.2018 štvrtok        
20.07.2018 piatok        
21.07.2018 sobota        
22.07.2018 nedeľa 16. cez rok   + Magdaléna Jurkovcová  
23.07.2018 pondelok        
24.07.2018 utorok        
25.07.2018 streda        
26.07.2018 štvrtok        
27.07.2018 piatok        
28.07.2018 sobota        
29.07.2018 nedeľa 17. cez rok   + starí rodičia Ann a Ján Sýkoroví  
30.07.2018 pondelok        
31.07.2018 utorok        
01.08.2018 streda        
02.08.2018 štvrtok        
03.08.2018 piatok        
04.08.2018 sobota        
05.08.2018 nedeľa 18. cez rok      
06.08.2018 pondelok Premenenie Pána      
07.08.2018 utorok        
08.08.2018 streda        
09.08.2018 štvrtok        
10.08.2018 piatok        
11.08.2018 sobota        
12.08.2018 nedeľa 19. cez rok      
13.08.2018 pondelok        
14.08.2018 utorok        
15.08.2018 streda Nanebovzatie P.M.      
16.08.2018 štvrtok        
17.08.2018 piatok        
18.08.2018 sobota        
19.08.2018 nedeľa 20. cez rok      
20.08.2018 pondelok        
21.08.2018 utorok        
22.08.2018 streda        
23.08.2018 štvrtok        
24.08.2018 piatok        
25.08.2018 sobota        
26.08.2018 nedeľa 21. cez rok      
27.08.2018 pondelok        
28.08.2018 utorok        
29.08.2018 streda        
30.08.2018 štvrtok        
31.08.2018 piatok        
01.09.2018 sobota        
02.09.2018 nedeľa 22. cez rok      
03.09.2018 pondelok        
04.09.2018 utorok        
05.09.2018 streda        
06.09.2018 štvrtok        
07.09.2018 piatok        
08.09.2018 sobota        
09.09.2018 nedeľa 23. cez rok      
10.09.2018 pondelok        
11.09.2018 utorok        
12.09.2018 streda        
13.09.2018 štvrtok        
14.09.2018 piatok Povýšenie sv. Kr.      
15.09.2018 sobota Sedembolestnej      
16.09.2018 nedeľa 24. cez rok      
17.09.2018 pondelok        
18.09.2018 utorok        
19.09.2018 streda        
20.09.2018 štvrtok        
21.09.2018 piatok        
22.09.2018 sobota        
23.09.2018 nedeľa 25. cez rok      
24.09.2018 pondelok Posv. katedrály      
25.09.2018 utorok        
26.09.2018 streda        
27.09.2018 štvrtok        
28.09.2018 piatok        
29.09.2018 sobota        
30.09.2018 nedeľa 26. cez rok    + rodičia Anna a Jozef Berčačinoví  
01.10.2018 pondelok        
02.10.2018 utorok        
03.10.2018 streda        
04.10.2018 štvrtok        
05.10.2018 piatok        
06.10.2018 sobota        
07.10.2018 nedeľa 27. cez rok   + krstní rodičia Ann a František Jurkovcoví  
08.10.2018 pondelok        
09.10.2018 utorok        
10.10.2018 streda        
11.10.2018 štvrtok        
12.10.2018 piatok        
13.10.2018 sobota        
14.10.2018 nedeľa 28. cez rok      
15.10.2018 pondelok        
16.10.2018 utorok        
17.10.2018 streda        
18.10.2018 štvrtok        
19.10.2018 piatok        
20.10.2018 sobota        
21.10.2018 nedeľa 29. cez rok      
22.10.2018 pondelok        
23.10.2018 utorok        
24.10.2018 streda        
25.10.2018 štvrtok        
26.10.2018 piatok        
27.10.2018 sobota        
28.10.2018 nedeľa 30. cez rok      
29.10.2018 pondelok        
30.10.2018 utorok        
31.10.2018 streda        
01.11.2018 štvrtok Všetkých svätých      
02.11.2018 piatok Dušičky      
03.11.2018 sobota    + kňazi a biskupi našej diecézy    
04.11.2018 nedeľa 31. cez rok      
05.11.2018 pondelok        
06.11.2018 utorok        
07.11.2018 streda        
08.11.2018 štvrtok        
09.11.2018 piatok        
10.11.2018 sobota        
11.11.2018 nedeľa 32. cez rok      
12.11.2018 pondelok        
13.11.2018 utorok        
14.11.2018 streda        
15.11.2018 štvrtok        
16.11.2018 piatok        
17.11.2018 sobota        
18.11.2018 nedeľa 33. cez rok + z rodiny Ondrľlovej    
19.11.2018 pondelok        
20.11.2018 utorok        
21.11.2018 streda        
22.11.2018 štvrtok        
23.11.2018 piatok        
24.11.2018 sobota        
25.11.2018 nedeľa Krista Kráľa      
26.11.2018 pondelok        
27.11.2018 utorok        
28.11.2018 streda        
29.11.2018 štvrtok        
30.11.2018 piatok        
01.12.2018 sobota        
02.12.2018 nedeľa 1. adventná      
03.12.2018 pondelok Františka Xaver.      
04.12.2018 utorok        
05.12.2018 streda        
06.12.2018 štvrtok        
07.12.2018 piatok        
08.12.2018 sobota Nepoškvr. poč.      
09.12.2018 nedeľa 2. adventná      
10.12.2018 pondelok        
11.12.2018 utorok        
12.12.2018 streda        
13.12.2018 štvrtok        
14.12.2018 piatok        
15.12.2018 sobota        
16.12.2018 nedeľa 3. adventná      
17.12.2018 pondelok        
18.12.2018 utorok        
19.12.2018 streda        
20.12.2018 štvrtok        
21.12.2018 piatok   + Margita, 3. výročie    
22.12.2018 sobota        
23.12.2018 nedeľa 4. adventná      
24.12.2018 pondelok Polnočná      
25.12.2018 utorok Narodenie Pána      
26.12.2018 streda Štefana      
27.12.2018 štvrtok Jána      
28.12.2018 piatok Neviniatok      
29.12.2018 sobota        
30.12.2018 nedeľa Svätej rodiny      
31.12.2018 pondelok Silvester