Nahlásené úmysly sv. omší...:

2017

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (ŠTV, NE) Necpaly (STR, NE)

24.07.2017 pondelok        
25.07.2017 utorok   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu**    
26.07.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre netere a synovcov s rodinami*
27.07.2017 štvrtok     + Štefan a Helena  
28.07.2017 piatok   za veriacich    
29.07.2017 sobota   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Emu*    
30.07.2017 nedeľa 17. nedeľa za veriacich  + starí rodičia Anna a Ján Sýkoroví  + rodina Pindiaková 
31.07.2017 pondelok        
01.08.2017 utorok   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu**    
02.08.2017 streda        + Elena, Alojz, Anna, Anton, Paulína*
03.08.2017 štvrtok     + rodičia: otecko Ján a mamička Mária  
04.08.2017 piatok   Za obrátenie brata    
05.08.2017 sobota        
06.08.2017 nedeľa Premenenie Pána za veriacich za obrátenie a dary Ducha Svätého pre deti  Poďakovanie za dožitie 92 rokov života
07.08.2017 pondelok        
08.08.2017 utorok    + Mária, Pavol a deti*    
09.08.2017 streda       Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu**
10.08.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre rodinu Anny a Jána*  
11.08.2017 piatok   Božia pomoc a dar viery pre Jarka a priateľku    
12.08.2017 sobota      < sobášna >  Poďakovanie za 50 rokov manželstva
13.08.2017 nedeľa 19.. nedeľa Dary Ducha Svätého a požehnanie pre Jakuba a Mirku za zosnulých Leopolda, Žofiu, syna Antona a za zosnulú Máriu  za veriacich
14.08.2017 pondelok       na úmysel ordinára
15.08.2017 utorok Nanebovzatie Za obrátenie brata za veriacich  
16.08.2017 streda        + Gustáv, Mária, Ondrej, Ladislav a Emil*
17.08.2017 štvrtok      + Pavol, Ľudmila a Anton*  
18.08.2017 piatok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Oľgu, Beátu, Štefana, Vladimíra a Annu s rodinami    
19.08.2017 sobota   Dary Ducha Svätého a požehnanie pre manželku a dcéru    
20.08.2017 nedeľa 20. nedeľa za veriacich za zosnulých odberateľov časopisu Posol   + Anton, Mária a Matej 
21.08.2017 pondelok        
22.08.2017 utorok   Za obrátenie brata    
23.08.2017 streda       Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu**
24.08.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Oľgu, Beátu a Vladimíra s rodinami*  
25.08.2017 piatok    + syn Vladimír Sobkuliak a rodičia Klement a Paulína     
26.08.2017 sobota   + Marcel Balko, 1. výročie    
27.08.2017 nedeľa 21. nedeľa za veriacich + mama Augusta Šalagová, 5. výročie  + rodičia Vojtech a Ružena Štrboví 
28.08.2017 pondelok        
29.08.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Evu*    
30.08.2017 streda        + krstní a birmovní rodičia s deťmi*
31.08.2017 štvrtok     + manžel Jozef  
01.09.2017 piatok   Za obrátenie brata    
02.09.2017 sobota        
03.09.2017 nedeľa 22. nedeľa     + Anna Kadlečíková
04.09.2017 pondelok        
05.09.2017 utorok        
06.09.2017 streda       Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc a požehnanie
07.09.2017 štvrtok      + Anna*  
08.09.2017 piatok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu*    
09.09.2017 sobota        
10.09.2017 nedeľa 23. nedeľa      
11.09.2017 pondelok        
12.09.2017 utorok   Za obrátenie brata    
13.09.2017 streda        + Mária, Ján, Vilma, Miloš a Pvol*
14.09.2017 štvrtok        
15.09.2017 piatok Sedembolestnej      
16.09.2017 sobota   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľudmilu*    
17.09.2017 nedeľa 24. nedeľa Poďakovanie Pánu Bohu pri 60. výročí sobáša   za zdravie, dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Katarínu a jej rodinu
18.09.2017 pondelok        
19.09.2017 utorok   Za obrátenie brata    
20.09.2017 streda        
21.09.2017 štvrtok        
22.09.2017 piatok        
23.09.2017 sobota   + rodina Brandysová    
24.09.2017 nedeľa 25. nedeľa     Poďakovanie za 80 rokov života a 50 rokov manželstva
25.09.2017 pondelok        
26.09.2017 utorok   Za obrátenie brata    
27.09.2017 streda        + Gustáv, Mária, Ondrej, Emil a Ladislav*
28.09.2017 štvrtok        
29.09.2017 piatok        
30.09.2017 sobota        
01.10.2017 nedeľa 26. nedeľa    + rodičia Anna a Jozef Berčačinoví  
02.10.2017 pondelok        
03.10.2017 utorok   Za duše v očistci    
04.10.2017 streda        
05.10.2017 štvrtok        
06.10.2017 piatok   Za obrátenie brata    
07.10.2017 sobota        
08.10.2017 nedeľa 27. nedeľa    + krstní rodičia Anna a František Jurkovcoví  
09.10.2017 pondelok        
10.10.2017 utorok        
11.10.2017 streda        
12.10.2017 štvrtok        
13.10.2017 piatok   Za zdravie brata farár a na jeho úmysel*    
14.10.2017 sobota        
15.10.2017 nedeľa 28. nedeľa      
16.10.2017 pondelok        
17.10.2017 utorok        
18.10.2017 streda        + Jozef a Danuša*
19.10.2017 štvrtok        
20.10.2017 piatok        
21.10.2017 sobota        
22.10.2017 nedeľa 29. nedeľa      
23.10.2017 pondelok        
24.10.2017 utorok        
25.10.2017 streda        
26.10.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Vieru, Karola, Radoslava a Marka*  
27.10.2017 piatok        
28.10.2017 sobota        
29.10.2017 nedeľa 30. nedeľa      
30.10.2017 pondelok        
31.10.2017 utorok        
01.11.2017 streda Všetkých svätých      
02.11.2017 štvrtok Dušičky      
03.11.2017 piatok    + kňazi a biskupi našej diecézy    
04.11.2017 sobota        
05.11.2017 nedeľa 31. nedeľa      
06.11.2017 pondelok        
07.11.2017 utorok        
08.11.2017 streda        + Jozef, Anna a deti*
09.11.2017 štvrtok        
10.11.2017 piatok        
11.11.2017 sobota        
12.11.2017 nedeľa 32. nedeľa  + Jozef, za zdravie, dary ducha svätého a Božiu pomoc pre rod. Naňákovú a Vercholovú     
13.11.2017 pondelok        
14.11.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jozefa, Janu, Jaroslava a Alenu*    
15.11.2017 streda        
16.11.2017 štvrtok        
17.11.2017 piatok        
18.11.2017 sobota        
19.11.2017 nedeľa 33. nedeľa      
20.11.2017 pondelok        
21.11.2017 utorok        
22.11.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľuboša, Beátu, Jána a Beátu*
23.11.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána, Boženu, Juraja*  
24.11.2017 piatok        
25.11.2017 sobota        
26.11.2017 nedeľa Krista Kráľa   za zdravie, dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Antona a Valériu   
27.11.2017 pondelok        
28.11.2017 utorok        
29.11.2017 streda        
30.11.2017 štvrtok        
01.12.2017 piatok        
02.12.2017 sobota        
03.12.2017 nedeľa 1. adventná Poďakovanie za 80 a 88 rokov života manželov    
04.12.2017 pondelok        
05.12.2017 utorok        
06.12.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu a Oľgu*
07.12.2017 štvrtok        
08.12.2017 piatok Nepoškvr. poč. Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána a štefániu*    
09.12.2017 sobota        
10.12.2017 nedeľa 2. adventná      
11.12.2017 pondelok        
12.12.2017 utorok        
13.12.2017 streda        
14.12.2017 štvrtok      + Ľudovít, Ján, Cyprián a Ľubomír*  
15.12.2017 piatok        
16.12.2017 sobota        
17.12.2017 nedeľa 3. adventná      
18.12.2017 pondelok        
19.12.2017 utorok    + Margita, 2. výročie     
20.12.2017 streda        
21.12.2017 štvrtok        
22.12.2017 piatok        
23.12.2017 sobota        
24.12.2017 nedeľa 4. adv./Štedr. deň      
25.12.2017 pondelok Narodenie Pána      
26.12.2017 utorok Štefana      
27.12.2017 streda Jána      
28.12.2017 štvrtok Neviniatok      
29.12.2017 piatok        
30.12.2017 sobota        
31.12.2017 nedeľa Svätej rodiny