Nahlásené úmysly sv. omší...:

2017

 

dátum deň slávenie Turčiansky Peter (UT,PI,SO,NE) Belá-Dulice (ŠTV, NE) Necpaly (STR, NE)

24.04.2017 pondelok        
25.04.2017 utorok   za veriacich    
26.04.2017 streda       Za zdravie a pokoj rodine
27.04.2017 štvrtok      + duchovní Srholec, Šabo, Drgoň a Biter*  
28.04.2017 piatok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Karolína*    
29.04.2017 sobota   + rodina Borovjaková    
30.04.2017 nedeľa 3. veľkonočná Viera, zdravie a Božia pomoc pre Radka Zdravie, Božia pomoc a dary Ducha Svätého pre otca a brata + Alžbeta Hanzlíková a Alica Reindlová
01.05.2017 pondelok        
02.05.2017 utorok    + Žofia, Michal a rodičia*    
03.05.2017 streda       Za duše v očistci
04.05.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Karolínu a Jána*  
05.05.2017 piatok   + rodina Kraková    
06.05.2017 sobota   + Karol Oslej a starí rodičia Kňazíkoví    
07.05.2017 nedeľa 4. veľkonočná za veriacich za zosnulých rodičov Stanislava a Júliu Jozefiakovcov a Jakuba Habiňáka. Zdravie a Božia pomoc pre brata
08.05.2017 pondelok        
09.05.2017 utorok    + rodičia Alexander a Elena a manžel Milan    
10.05.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána a Karolínu*
11.05.2017 štvrtok     + rodičia Anna a Ján Šimkovci  
12.05.2017 piatok    + Ján, Anna, Jozef a Imrich    
13.05.2017 sobota   Zdravie a Božia pomoc pre rodinu Šubíkovú    
14.05.2017 nedeľa 5. veľkonočná + manžel Viliam Kmeť za zosnulého Jakuba Habiňáka s rodičmi za veriacich
15.05.2017 pondelok        
16.05.2017 utorok   Za Božiu pomoc a Božiu milosť v chorobe pre Mária    
17.05.2017 streda        
18.05.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre synovcov a netere s rodinami*  
19.05.2017 piatok        
20.05.2017 sobota   Zdravie a Božia pomoc pre rodinu Šubíkovú    
21.05.2017 nedeľa 6. veľkonočná za dar viery pre rodinu Kopčulákovu, deti a vnukov + z rodiny Junasovej za veriacich
22.05.2017 pondelok        
23.05.2017 utorok   + rodičia Mária a Ján Záň, starí rodičia a krstní rodičia z obidvoch strán    
24.05.2017 streda       + Terézia Rusnáková 
25.05.2017 štvrtok Nanebovstúpenie za veriacich Zdravie a Božia pomoc pre rodinu Šubíkovú  
26.05.2017 piatok   Za obrátenie detí    
27.05.2017 sobota   + Jozef Kopčulák, zádušná    
28.05.2017 nedeľa 7. veľkonočná za veriacich + Milan Záhorec, zádušná + rodičia a bratia
29.05.2017 pondelok        
30.05.2017 utorok   za zdravie pre rodiny    
31.05.2017 streda        
01.06.2017 štvrtok     Za veriacich  
02.06.2017 piatok   + syn Vladimír Sobkuliak    
03.06.2017 sobota   za veriacich    
04.06.2017 nedeľa Ducha Svätého otec a manžel František Kukeš + Anna Lahutová, zádušná za veriacich
05.06.2017 pondelok        
06.06.2017 utorok        
07.06.2017 streda        + Anna, Mária, Paulína a Jozefína*
08.06.2017 štvrtok        
09.06.2017 piatok   Pomoc Božia a dar viery pre Mirku s priateľom    
10.06.2017 sobota        
11.06.2017 nedeľa Trojice + rodičia Mária a Jozef Ursíny a brat Jozef + Martina Šefraniková, rod. Brzáková za veriacich
12.06.2017 pondelok        
13.06.2017 utorok    + Anna*    
14.06.2017 streda       + rodičia a bratia
15.06.2017 štvrtok Božie Telo   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Marka*  
16.06.2017 piatok        
17.06.2017 sobota        
18.06.2017 nedeľa 11. nedeľa za rodičov Annu a Leopolda Svitekovcov    
19.06.2017 pondelok        
20.06.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána*    
21.06.2017 streda        
22.06.2017 štvrtok      + rodičia Mária, Pavol, súrodencov a švagrov*  
23.06.2017 piatok Najsv. Srdce Božia pomoc a ochrana panny Márie pre Lukáša    
24.06.2017 sobota Nar. Jána Krst.      
25.06.2017 nedeľa 12. nedeľa Oto Lehotský a rodičia    
26.06.2017 pondelok        
27.06.2017 utorok    + Štefan, Ján a Jozef*    
28.06.2017 streda        
29.06.2017 štvrtok Petra a Pavla      
30.06.2017 piatok        
01.07.2017 sobota        
02.07.2017 nedeľa 13. nedeľa + Terézia Rusnáková a Zuzana a Samuel Sopóci + Anna, 2. výročie za veriacich
03.07.2017 pondelok        
04.07.2017 utorok   Poďakovanie Pánu Bohu za obsiahnuté milosti*    
05.07.2017 streda Cyrila a Metoda      
06.07.2017 štvrtok        
07.07.2017 piatok   + Margita, Juraj, Peter a Rudolf    
08.07.2017 sobota        
09.07.2017 nedeľa 14. nedeľa Viliam Buocik a rodičia    
10.07.2017 pondelok        
11.07.2017 utorok   + Imrich Boczek    
12.07.2017 streda        + Jozefína a Ján*
13.07.2017 štvrtok      + Štefan a Alžbeta*  
14.07.2017 piatok    + Elena a Alojz*    
15.07.2017 sobota   + Margita a Milan    
16.07.2017 nedeľa 15. nedeľa      
17.07.2017 pondelok        
18.07.2017 utorok        
19.07.2017 streda        
20.07.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Oľgu*  
21.07.2017 piatok   Božia pomoc a dar viery Martinovi s priateľkou    
22.07.2017 sobota        
23.07.2017 nedeľa 16. nedeľa Miroslav Blahušiak  + Magdaléna Jurkovcová  
24.07.2017 pondelok        
25.07.2017 utorok        
26.07.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre netere a synovcov s rodinami*
27.07.2017 štvrtok        
28.07.2017 piatok        
29.07.2017 sobota   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Emu*    
30.07.2017 nedeľa 17. nedeľa    + starí rodičia Anna a Ján Sýkoroví  
31.07.2017 pondelok        
01.08.2017 utorok        
02.08.2017 streda        + Elena, Alojz, Anna, Anton, Paulína*
03.08.2017 štvrtok        
04.08.2017 piatok        
05.08.2017 sobota        
06.08.2017 nedeľa Premenenie Pána      
07.08.2017 pondelok        
08.08.2017 utorok    + Mária, Pavol a deti*    
09.08.2017 streda        
10.08.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre rodinu Anny a Jána*  
11.08.2017 piatok   Božia pomoc a dar viery pre Jarka a priateľku    
12.08.2017 sobota        
13.08.2017 nedeľa 19.. nedeľa      
14.08.2017 pondelok        
15.08.2017 utorok Nanebovzatie      
16.08.2017 streda        + Gustáv, Mária, Ondrej, Ladislav a Emil*
17.08.2017 štvrtok      + Pavol, Ľudmila a Anton*  
18.08.2017 piatok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Oľgu, Beátu, Štefana, Vladimíra a Annu s rodinami    
19.08.2017 sobota        
20.08.2017 nedeľa 20. nedeľa      
21.08.2017 pondelok        
22.08.2017 utorok        
23.08.2017 streda        
24.08.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Oľgu, Beátu a Vladimíra s rodinami*  
25.08.2017 piatok        
26.08.2017 sobota        
27.08.2017 nedeľa 21. nedeľa      
28.08.2017 pondelok        
29.08.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Evu*    
30.08.2017 streda        + krstní a birmovní rodičia s deťmi*
31.08.2017 štvrtok        
01.09.2017 piatok        
02.09.2017 sobota        
03.09.2017 nedeľa 22. nedeľa      
04.09.2017 pondelok        
05.09.2017 utorok        
06.09.2017 streda        
07.09.2017 štvrtok      + Anna*  
08.09.2017 piatok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu*    
09.09.2017 sobota        
10.09.2017 nedeľa 23. nedeľa      
11.09.2017 pondelok        
12.09.2017 utorok        
13.09.2017 streda        + Mária, Ján, Vilma, Miloš a Pvol*
14.09.2017 štvrtok        
15.09.2017 piatok Sedembolestnej      
16.09.2017 sobota   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľudmilu*    
17.09.2017 nedeľa 24. nedeľa Poďakovanie Pánu Bohu pri 60. výročí sobáša   za zdravie, dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Katarínu a jej rodinu
18.09.2017 pondelok        
19.09.2017 utorok        
20.09.2017 streda        
21.09.2017 štvrtok        
22.09.2017 piatok        
23.09.2017 sobota   + rodina Brandysová    
24.09.2017 nedeľa 25. nedeľa      
25.09.2017 pondelok        
26.09.2017 utorok        
27.09.2017 streda        + Gustáv, Mária, Ondrej, Emil a Ladislav*
28.09.2017 štvrtok        
29.09.2017 piatok        
30.09.2017 sobota        
01.10.2017 nedeľa 26. nedeľa    + rodičia Anna a Jozef Berčačinoví  
02.10.2017 pondelok        
03.10.2017 utorok   Za duše v očistci    
04.10.2017 streda        
05.10.2017 štvrtok        
06.10.2017 piatok        
07.10.2017 sobota        
08.10.2017 nedeľa 27. nedeľa    + krstní rodičia Anna a František Jurkovcoví  
09.10.2017 pondelok        
10.10.2017 utorok        
11.10.2017 streda        
12.10.2017 štvrtok        
13.10.2017 piatok   Za zdravie brata farár a na jeho úmysel*    
14.10.2017 sobota        
15.10.2017 nedeľa 28. nedeľa      
16.10.2017 pondelok        
17.10.2017 utorok        
18.10.2017 streda        + Jozef a Danuša*
19.10.2017 štvrtok        
20.10.2017 piatok        
21.10.2017 sobota        
22.10.2017 nedeľa 29. nedeľa      
23.10.2017 pondelok        
24.10.2017 utorok        
25.10.2017 streda        
26.10.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Vieru, Karola, Radoslava a Marka*  
27.10.2017 piatok        
28.10.2017 sobota        
29.10.2017 nedeľa 30. nedeľa      
30.10.2017 pondelok        
31.10.2017 utorok        
01.11.2017 streda Všetkých svätých      
02.11.2017 štvrtok Dušičky      
03.11.2017 piatok    + kňazi a biskupi našej diecézy    
04.11.2017 sobota        
05.11.2017 nedeľa 31. nedeľa      
06.11.2017 pondelok        
07.11.2017 utorok        
08.11.2017 streda        + Jozef, Anna a deti*
09.11.2017 štvrtok        
10.11.2017 piatok        
11.11.2017 sobota        
12.11.2017 nedeľa 32. nedeľa  + Jozef, za zdravie, dary ducha svätého a Božiu pomoc pre rod. Naňákovú a Vercholovú     
13.11.2017 pondelok        
14.11.2017 utorok   Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jozefa, Janu, Jaroslava a Alenu*    
15.11.2017 streda        
16.11.2017 štvrtok        
17.11.2017 piatok        
18.11.2017 sobota        
19.11.2017 nedeľa 33. nedeľa      
20.11.2017 pondelok        
21.11.2017 utorok        
22.11.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľuboša, Beátu, Jána a Beátu*
23.11.2017 štvrtok     Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána, Boženu, Juraja*  
24.11.2017 piatok        
25.11.2017 sobota        
26.11.2017 nedeľa Krista Kráľa      
27.11.2017 pondelok        
28.11.2017 utorok        
29.11.2017 streda        
30.11.2017 štvrtok        
01.12.2017 piatok        
02.12.2017 sobota        
03.12.2017 nedeľa 1. adventná      
04.12.2017 pondelok        
05.12.2017 utorok        
06.12.2017 streda       Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Máriu a Oľgu*
07.12.2017 štvrtok        
08.12.2017 piatok Nepoškvr. poč. Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána a štefániu*    
09.12.2017 sobota        
10.12.2017 nedeľa 2. adventná      
11.12.2017 pondelok        
12.12.2017 utorok        
13.12.2017 streda        
14.12.2017 štvrtok      + Ľudovít, Ján, Cyprián a Ľubomír*  
15.12.2017 piatok        
16.12.2017 sobota        
17.12.2017 nedeľa 3. adventná      
18.12.2017 pondelok        
19.12.2017 utorok        
20.12.2017 streda        
21.12.2017 štvrtok        
22.12.2017 piatok        
23.12.2017 sobota        
24.12.2017 nedeľa 4. adv./Štedr. deň      
25.12.2017 pondelok Narodenie Pána      
26.12.2017 utorok Štefana      
27.12.2017 streda Jána      
28.12.2017 štvrtok Neviniatok      
29.12.2017 piatok        
30.12.2017 sobota        
31.12.2017 nedeľa Svätej rodiny