OZNAMY

z Biskupstva Banská Bystrica

 

Január 2017

Pápežská rada Cor Unum oznámila (23.12.2016), že počas Vianoc bude v mene Svätého Otca odovzdaná prvá časť zbierky na pomoc Ukrajine vo výške 6 miliónov € (z 12 miliónov, ktoré sa vyzbierali v európskych kostoloch v apríli 2016). Peniaze uľahčia život dvom miliónom obyvateľov vo východných oblastiach Ukrajiny (donecká, luhanská, záporožská, charkovská a dnepropetrovská oblasť).  Podľa decembrových informácií Kancelárie vysokého komisára OSN pre oblasť ľudských práv v konflikte na východe Ukrajiny zomrelo od apríla 2014 do decembra 2016 celkovo 9758 ľudí a 22 779 bolo zranených. Pritom státisíce ľudí kvôli nepokojom opustili svoje domovy.  

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí aj v tejto zbierke prejavili svoju kresťanskú solidaritu. Banskobystrická diecéza prispela sumou viac ako 35 tisíc eur.

Po dlhoročnom úsilí sa vďaka projektu Renovabis, podarilo vydať mládežnícky spevník v notovanej knižnej forme. Určený je hlavne pre farnosti, v ktorých aktívne pôsobia zbory a spevokoly. Môže poslúžiť ako metodická príručka pre vedenie zborov, alebo pri výučbe cirkevnej hudby. V prípade záujmu  máte  možnosť zakúpiť  si  tento  spevník  už počas celodiecéznych rekolekcií, alebo  v kancelárií  DCM Maják v  Diecéznom centre Jána Pavla II.  v Banskej Bystrici. Cena spevníka je 7,00€. DCM Maják pracuje na vytvorení web stránok, na ktorých si budete neskôr môcť stiahnuť spevník za malý príspevok na stránke:  www.spevnik.dcmmajak.sk

Diecézne stretnutie mládeže Kvetný víkend 2017 sa uskutoční dňa 7.-9.4.2017. Program bude prebiehať v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča, ul. Komenského 18, Banská Bystrica. Mladí ľudia  budú mať príležitosť vytvoriť a zažiť kresťanské spoločenstvo. Viac informácií  nájdete na stránke: www.dcmmajak.sk, kde sa od 1.2.2017 spúšťa registrácia

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 10.-12. februára 2017 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí žijú v ďalšom zväzku do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk

Január 2015

FALOŠNÝ KŇAZ: Upozorňujeme vás, že na území našej diecézy (v Dudinciach a okolí) sa pohybuje pán Vladimír, ktorý sa vydáva za kňaza – redemptoristu východného obradu z kláštora       v Humennom. Nosí rímsku košeľu, získava si informácie od ľudí v obciach o miestnych kňazoch a kostolníkoch, navštevuje fary i kostolníkov. Snaží sa získať peniaze na omše od dôverčivých ľudí. Tento falošný kňaz pred pár rokmi „pracoval“ aj v Humennom a Snine. Jeho prípadom sa zaoberala polícia vo Svidníku a vec evidovala ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Táto osoba, pre biskupský úrad neznáma, nemá žiadne povolenie pastoračne účinkovať na území našej diecézy.

PODEĽME SA! Oznamujeme vám, že aj tento rok Katolícke hnutie žien Slovenska, vedené pani predsedníčkou (Mgr. Mária Demeterová) organizuje na celom Slovensku jubilejný 10. ročník duchovného a sociálneho projektu s názvom „Podeľme sa! 2016“. Ide o podujatie pôstneho obdobia vo farnostiach, spoločenstvách, organizáciách, spolkoch i rodinách zamerané na pomoc blížnym v ich krízových životných situáciách a na formovanie povedomia všetkých ľudí na Slovensku ku kresťanskej  solidarite a vzájomnej pomoci. KHŽS to teraz robí novým spôsobom:  „Nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“ Tým táto akcia podčiarkuje význam i zmysel nášho pôstu. Banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec, odobril túto akciu a prosí bratov kňazov, diakonov i veriacich, aby sa podľa svojich možností aj tento rok do akcie „Podeľme sa!“ zapojili.

Na základe správy od správcu Národnej svätyne v Šaštíne, dona Jána Čverčka SDB, vás informujeme o 9. ročníku Púte zaľúbených v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Púť sa bude konať v dňoch 12. – 14. februára 2016 (piatok až nedeľa).  Hlavným hosťom púte bude Mons. Cyril Vasiľ SJ.

Oslovenie od šéfredaktora časopisu VERBUM: Ak by človek chcel pozrieť do okna pani kultúre, mal by v ňom uzrieť svoju tvár. „Normou kultúry je človek. Duch je osobný. Duša je osobná.“ Tieto slová vyslovila osobnosť slovenskej kresťanskej kultúry, Ladislav Hanus (1907-1994). Dnes, kedy sa srdce človeka stráca v tom, čo ruky vytvárajú, sa znova treba postaviť pred zrkadlo, ktoré sa nás pýta: „Kto si ty? Kde si nechal svoju dušu? Si iba tým, čo robíš, alebo si aj čosi viac?“ Hanus a generácia významných slovenských osobností vytvorili priestor pre pozastavenie sa nad tým čosi viac. Už sedemdesiat rokov je medzi nami ich dielo: Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru. Verbum je tradičné, lebo chce nadviazať na tradíciu našej kultúry. Je moderné, lebo chce odpovedať aj na súčasné otázky aktuálnou rečou. Verbum je Slovo, ktoré chce nielen informovať, ale predovšetkým formovať - jedinečnú generáciu nových osobností. Pozývame Vás, aby ste dovolili formovať svojho ducha a prispeli tak k neustálemu obnovovaniu kresťanskej kultúry na Slovensku (porov. Všeobecné direktórium pre katechizáciu, 48). Pozvite aj druhých k pozastaveniu sa nad svojou dušou, nielen nad svojou prácou. Staňte sa odberateľmi aj prispievateľmi Verbumu.

 

December 2015

1. Svätý rok milosrdenstva – deň migrantov a utečencov  

Oznamujeme vám, že Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich navrhuje, aby sa vo Svätom roku milosrdenstva Svetový deň migrantov a utečencov (býva 17. januára) slávil viac ako inokedy s vrúcnymi modlitbami, ktoré by odzrkadľovali neľahkú utečeneckú situáciu dnešných čias a viedli svet k väčšiemu dobru.

2. Spoločenstvo Deti viery

Oznamujem vám, milí bratia kňazi, že som v našej diecéze povolil účinkovanie spoločenstvu „Deti viery“. Ide o skupinu, hnutie, spojené so známejšími spoločenstvami Modlitby matiek a Modlitby otcov. Koordinátorkami tohto spoločenstva sú RNDr. Ľubica Piknová, PhD. a Mgr. Lenka Šníderová. Ak by chceli prezentovať svoje aktivity v našich farnostiach, majú na to povolenie, ale vždy s vedomím miestneho farára/správcu farnosti.

 

 

November 2015

1. Svätý rok milosrdenstva – otvorenie „Svätej brány milosrdenstva“:

Podľa žiadosti Svätého Otca (por. Misericordiae vultus 3) bude otvorenie Svätej brány milosrdenstva (v našej diecéze na sedemnástich miestach - porov. októbrové oznamy) na Tretiu adventnú nedeľu (13. decembra).

Október 2015 - 2. časť

Mons. Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorej je zverená príprava jubilea Svätého roku milosrdenstva, dňa 5. mája 2015 predstavil podrobnosti slávenia: „Prvýkrát v histórii jubileí bude možnosť otvoriť Svätú bránu milosrdenstva aj v jednotlivých diecézach, predovšetkým v katedrále alebo v zvlášť významnom kostole alebo sanktuáriu významnom pre pútnikov.“ A dodal, že špecifickou charakteristikou svätého roku budú aj tzv. „misionári milosrdenstva“. Budú to kazatelia a spovedníci, ktorí živým slovom a najmä vysluhovaním sviatosti pokánia priblížia veriacim Božie milosrdenstvo.

Ordinariát v Banskej Bystrici po zvážení všetkých možností, ponúk a usmernení Svätej stolice oznamuje, že počas svätého roku (od 8.12.2015 do 20.11.2016) budú v Banskobystrickom biskupstve tieto kostoly „Svätej brány milosrdenstva“:

 • Banská Bystrica – Katedrála svätého Františka Xaverského

 • Banská Štiavnica – Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej

 • Hriňová - Raticov Vrch – Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej

 • Kláštor pod Znievom – Prepoštský kostol Panny Márie

 • Levice – Farský kostol svätého Michala, archanjela

 • Litava – Farský kostol svätej Margity Antiochijskej

 • Nitrianske Pravno – Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa

 • Nová Baňa – Farský kostol Narodenia Panny Márie

 • Partizánske – Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

 • Prievidza – Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola

 • Slovenská Ľupča – Farský kostol Najsvätejšej Trojice

 • Staré Hory – Bazilika Navštívenia Panny Márie

 • Šahy – Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

 • Terany – Farský kostol Božieho milosrdenstva

 • Veľký Krtíš – Farský kostol Narodenia Panny Márie

 • Zvolen – Farský kostol svätej Alžbety

 • Žiar nad Hronom – Farský kostol povýšenia Svätého kríža

 

Október 2015

1. Národný pochod za život 2015 – poďakovanie

V Bratislave dňa 20.9.2015 oslávilo radosť zo života 70 – 85 tisíc ľudí podľa prvých odhadov organizátorov. Ľudia prišli do hlavného mesta na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska.  Ku KBS sa pridali aj rôzne ďalšie spoločenstvá, organizácie, cirkvi a jednotlivci. Spolu sa stotožnili    s potrebou chrániť ľudský život; verejným pochodom vyjadrili túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po prirodzenú smrť.

Zvláštna pozornosť bola teraz venovaná situácii tehotných mamičiek v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať.

Náš ordinaritát vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí boli na svätej omši u kapucínov, ktorí sa zúčastnili pochodu alebo aj päťdňového sprievodného programu v celom meste; najväčšia vďaka patrí obetavým organizátorom. Nech im to náš Pán stonásobne odmení.

2. Znak pokoja pri svätej omši – pripomienka

Počas spoločných slávení svätej omše občas ešte dochádza k zakázanému odovzdávaniu znaku pokoja (celebrant odišiel od oltára k veriacim v laviciach). Pripomíname liturgické usmernenie Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí, z ktorého vyberáme:

Pokoj je ovocím Kristovho vykúpenia. Preto znak pokoja má svoje isté miesto pri slávení Eucharistie. Spomínaná kongregácia obežníkom podáva praktické usmernenia na lepšie vyjadrenie znaku pokoja, aby nebol prehnaný a nespôsoboval zmätok. V okamihu odovzdania znaku pokoja treba definitívne upustiť od týchto nesprávnych zvykov:

- „spev za pokoj“, ten nejestvuje v rímskom obrade;

- veriaci opúšťajú svoje miesta, aby si dali znak pokoja;

- kňaz sa vzďaľuje od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim;

- pri znaku pokoja si gratulovať, blahoželať, či kondolovať.

Kongregácia napokon žiada, aby si veriaci – najmä biskupi a kňazi – prehĺbili duchovný rozmer obradu pokoja a vyhýbali sa jeho neprimeraným prejavom pri slávení Eucharistie.

3. Utečenci/migranti – ďalšia pomoc

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom, ktorú je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 na pomoc utečencom na území SR a ich integráciu. Ďalšou možnosťou je aj zaslanie darcovskej sms v tvare DMS medzera UTECENCI na číslo 877.

Je známe, že Cirkev na Slovensku vždy bola - i teraz je - za ľudskú solidaritu i kresťanskú lásku k blížnemu. Pomáha stále – ale múdro a zodpovedne, čiže aj legálne; ale k tomu nutne treba spoluprácu štátu (ide o zdravie, bezpečnosť, sociálne zabezpečenie a ďalšie otázky súvisiace s humanitou). Pokiaľ štát na tieto praktické otázky neodpovie, naša Cirkev musí – hoci nerada – počkať.

Využime aj tento čas čakania na modlitby a obety, aby sa utečenecká kríza čo najskôr zastavila a definitívne sa vyriešili nespravodlivosti v krajinách jej pôvodu.

 

September 2015

1. Biskupská synoda o rodine – modlitby a obety 

Biskupi z celého sveta sa stretnú 4. až 22. októbra v Ríme na synode s názvom Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a vo svete dnešnej doby.

Je vrúcnym želaním Svätého Otca Františka, aby sa veriaci na celom svete modlili i obetovali za členov synody biskupov. Ochotní ľudia si môžu aj duchovne „adoptovať“ jedného biskupa zo synody, keď si vyberú jeho meno alebo meno jeho náhradníka. 

2. Duchovné obnovy pre birmovancov – ponuka

Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy aj v tomto školskom roku 2015/16 ponúka možnosť pre birmovancov zúčastniť sa víkendovej duchovnej obnovy – ako doplnku k pravidelnej príprave vo farnosti na prijatie sviatosti birmovania.

Program obnovy s organizáciou zabezpečuje Misijný tím pod vedením kňaza pre mládež z Diecézneho centra mládeže v Španej Doline. Duchovná obnova bude mať evanjelizačný charakter so zameraním na kerygmu formou prednášok, svedectiev, prácu v skupinkách, dynamík a hier.

Termíny a miesto duchovnej obnovy pre birmovancov:

23. – 25. 10. 2015 – DCM Maják, Špania Dolina

13. – 15. 11. 2015– DCM Maják, Špania Dolina

27. – 29. 11. 2015– DCM Maják, Špania Dolina

5. – 7. 2. 2016– DCM Maják, Špania Dolina

22. – 24. 4. 2016– DCM Maják, Špania Dolina

V prípade záujmu je potrebné do 30.9.2015 rezervovať si a nahlásiť jeden z uvedených termínov na tel. čísle: 0949 192 657 alebo e-mailom: janluptak14@gmail.com.  Minimálny počet potrebný na konanie obnovy je 10 účastníkov. Odporúčaný príspevok na osobu je 15 eur.

 3. Svetové dni mládeže 2016 – informácie

 Konajú sa v dňoch od 19.-31.7.2016 v Poľsku. Duchovná príprava začne v septembri 2015 pod názvom Milosrdný rok (www.svetovednimladeze.sk). SDM sa skladajú z dvoch častí: Dni v diecéze Bielsko – Zywiec (19.-24.7.2016) a dni v Krakove so Svätým Otcom (25.-31.7.2016).

Púť na SDM pre Banskobystrickú diecézu organizačne zabezpečuje Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy. Registrácia bude spustená v novembri na stránke www.dcmmajak.sk

 4. Centrum prijatia v DCM Maják – pozvanie

 Mladých z diecézy, ktorí vo svojich farnostiach nemajú spoločenstvo, chcú duchovne načerpať a zažiť spoločenstvo, pozývame do Diecézneho centra mládeže v Španej Doline, kde je pre nich otvorené centrum prijatia. Kalendár akcií DCM na školský rok 2015/16 nájdete na stránke www.dcmmajak.sk

 5. Rebrík – časopis pre deti

Šéfredaktorka časopisu Rebrík, RNDr. Katarína Jantáková, pripomína pastoračným kňazom, rodičom, katechétom i vychovávateľom detí prvého stupňa, že na začiatku školského roka si možno objednať jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku – Rebrík –s dlhoročnou dobrou tradíciou.  

6. Duchovná obnova s pátrom Jamesom Manjackalom

Regionálna manažérka českého nadačného fondu CREDO, Ing. Simona Pivodová, oznamuje klerikom i laikom na Slovensku, že kvôli značnému záujmu zo strany veriacich, známy páter James, bude viesť duchovnú obnovu v Brne na Výstavišti (hala „G1/G2) v dňoch 15.-18. októbra. Ďalšie informácie možno dostať na adrese pivodova@credonadacnifond.cz

PLAGÁT

9. Utečenecká kríza v Európe

Veriaci kresťania (i ľudia dobrej vôle) povzbudení Svätým Otcom Františkom si kladú otázku, ako aktuálne pomôcť núdznym utečencom. Cirkev na Slovensku vždy bola i teraz je za ľudskú solidaritu i kresťanskú lásku k blížnemu. V tomto prípade to prejavila finančnou zbierkou vo výške 600 tis. €.