Farská takmer "synoda"


 

 

 

 

 

INFOGRAFIKA - pápežova vízia

DISKUSIA na FB

O ČO IDE?

  

V pôstnom období 2017 sme spoločne uvažovali nad dokumentom Christifideles laici sv. pápeža Jána Pavla II. (porov. archív).

Učili sme sa do neho, ak byť katolíkmi a ako byť katolíckou farnosťou nielen menom, ale skutočne.

 

Grafické znázornenie posolstva tohto dôležitého dokumentu nájdete v tejto infografike

 

Je teda čas, aby sme - ako farnosť - dali hlavy dokopy a spoločne si vytvorili víziu, ktorá zodpovedá Božiemu slovu, učeniu Božej Katolíckej Cirkvi a s ktorou sa my, ako farnosť, stotožníme, aby sme ju spoločne naplnili.

 

PRVÝ KROK - ANKETA

 

Prvým krokom je éria piatich ankiet, týkajúcich sa piatoch oblstí "cirkevnosti". Každá anketa bude prebiehať jeden týždeň. Jej vyhodnotenie nám potom ukáže čo a ako ďalej.

 

3. veľkonočná nedeľa: ANKETA o primáte povolania k svätosti

- tu si môžete stiahnuť anketový lístok + výsledky + pokus o krátke zhrnutie

 

4. veľkonočná nedeľa: ANKETA o prijímaní a odovzdávaní viery

- tu si môžete stiahnuť anketový lístok + výsledky + pokus o výber

 

5. veľkonočná nedeľa: ANKETA o communiu vo farnosti

- tu si môžete stiahnuť anketový lístok + výsledky + pokus o výber

 

6. veľkonočná nedeľa: ANKETA o spoločenskej angažovanosti farnosti

- tu si môžete stiahnuť anketový lístok + výsledky + pokus o výber

 

7. veľkonočná nedeľa: ANKETA o apoštoláte -

 tu si môžete stiahnuť anketový lístok + výsledky + pokus o výber