Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- soboty 2. 6. - 1. časť a 16. 6. - 2. časť, vždy o 9:00

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa nepripravuje

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1,5 hodiny)

- sobota 29. 9. o 9:00 na fare

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- začína sa v októbri 2018
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
Práve táto nedeľa nedeľa

POPOLUDŇAJŠIA POBOŽNOSŤ - MODLÍME SA ZA FARNOSŤ, ZA SEBA, ZA CELÝ SVET...
striedavo kostoly našej farnosti (porov. farské oznamy) 14:30   - Vyloženie Sviatosti Oltárnej
  - Modlitba posvätného čítania z liturgie hodín
  - Modlitby príhovoru - konkrétne úmysly na modlitbu príhovoru počas pobožnosti píšte na lístočky v predsieni kostola a hoďte do schránky - alebo, ak ste už niekedy úmysel písali, len ho z krabičky "použitých" úmyslov preložte do schránky, nemusíte ho písať nanovo.
  - Korunka Božieho milosrdenstva
 
- Eucharistické požehnanie

- Kto môžete a chcete, príďte a pridakte sa!
- Kto nemôžete a chcete, pripojte sa k nám v tomto čase doma - najlepšie spoločne v rodine, ak sa dá a je to možné - ľubovoľnou modlitbou!

"Zmena programu" vyhradená - skontrolujte si preto radšej vopred farské oznamy!
2. júna 2018 sobota
fara v Turčianskom Petre 9:00 1. časť prípravy snúbencov na prijatie sviatosti manželstva
3. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
Filiálny kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00;
Belá-Dulice o 10:30, po omši eucharistická procesia okolo kostola
9. júna 2018 sobota
5. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
16. júna 2018 sobota
fara v Turčianskom Petre 9:00 2. časť prípravy s núbencov na prijatie sviatosti manželstva
24. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
Filiálny kostol sv. Ladislava v Necpaloch 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Belá-Dulice o 9:00;
Necpaly o 10:30, po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
24. júna 2018 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
1. júla 2018 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
Farský kostol sv. Petra v Turčianskom Petre 9:45  
1. až 8. júla 2018 nedeľa až nedeľa
Letný tábor na Škutovkách
Škutovky   Letný tábor pre deti a mládež z našej farnosti.
PRIHLÁŠKA (odovzdať najneskôr do 10. 6.)
22. septembra 2018 sobota
Farská púť do banskej Štiavnice na Kalváriu
Banská Štiavnica celý deň Bližšie info vo farských oznamoch.
29. septembra 2018 sobota
KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE DIEŤAŤA
fara 9:00 Stretnutie rodičov, ktorí si myslia, že ich dieťa je už dostatočne zrelé na to, aby mohlo v roku 2019 pristúpiť k 1. sv. prijímaniu.
Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
2. júna 2019 7. veľkonočná nedeľa
Prvé sväté prijímanie, jarný termín
farský kostol 10:00 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
8. júna 2019 sobota
Turičná vigília a nočná adorácia
farský kostol 20:00 20:00 slávnostná predĺžená liturgia vigílie;
21:30 až 24:00 adorácia s modlitbami, rozjímaním, spevmi,...
22:00 a 23:00 spoločné modlitby a krátky program, 24:00 slávnostné požehnanie.
23. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
Filiálny kostol sv. Ladislava v Necpaloch 9:00 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00; po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
Belá-Dulice o 11:00, po omši eucharistická procesia okolo kostola
23. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
Filiálny kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach 11:00 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00; po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
Belá-Dulice o 11:00, po omši eucharistická procesia okolo kostola
30. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
Farský kostol sv. Petra v Turčianskom Petre 9:45  
30. júna 2019 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
           

 

  • "Rodinné stretká": každý utorok po sv. omši na fare stretko všetkých, ktorí chcú so spoločným uvažovaním a diskusiou nad "katechézkou" a spoločnou modlitbou.

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!