Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
Práve táto nedeľa nedeľa

POPOLUDŇAJŠIA POBOŽNOSŤ - MODLÍME SA ZA FARNOSŤ, ZA SEBA, ZA CELÝ SVET...
farský kostol v Turčianskom Petre 14:30   - Vyloženie Sviatosti Oltárnej
  - Modlitba posvätného čítania z liturgie hodín
  - Modlitby príhovoru - konkrétne úmysly na modlitbu príhovoru počas pobožnosti píšte na lístočky v predsieni kostola a hoďte do schránky - alebo, ak ste už niekedy úmysel písali, len ho z krabičky "použitých" úmyslov preložte do schránky, nemusíte ho písať nanovo.
  - Korunka Božieho milosrdenstva
 
- Eucharistické požehnanie

- Kto môžete a chcete, príďte a pridakte sa!
- Kto nemôžete a chcete, pripojte sa k nám v tomto čase doma - najlepšie spoločne v rodine, ak sa dá a je to možné - ľubovoľnou modlitbou!

"Zmena programu" vyhradená - skontrolujte si preto radšej vopred farské oznamy!
18. - 25. januára 2018 celý týždeň
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Celá farnosť   PROGRAM:

Štvrok 18. 1.: Bratia a sestry z Necpalského zboru ECAV navštívia o 17:00 sv. omšu v Necpaloch, kde bude kázať ich brat farár Belo Húska.
Pondelok 22. 1.:
Bratia a sestry z Príbovského zboru ECAV navštívia o 17:45 sv. omšu v Turčianskom Petre, kde bude kázať ich brat farár Marek Szabo.
Utorok 23. 1.: Bratia a sestry z RKC farnosti v Turčianskom Petre navštívia služby o 17:30 Božie v Príbovciach, kde bude kázať brat farár Miloš Pikala.
Nedeľa 28. 1.: Bratia a sestry z RKC farnosti v Turčiaqnskom Petre navštívia o 11:00 služby Božie v Žabokrekoch, kde bude kázať brat farár Miloš Pikala.
3. februára 2018 sobota
3. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
10. februára 2018 sobota
5. stretko detí a ich rodičov v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie
fara v Turčianskom Petre 11:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
18. februára 2018 nedeľa
Začiatok pôstnej duchovnej obnovy farnosti
Celá farnosť   Na sviatky Veľkej Noci sa budeme pripravovať okrem iného:
- katechézami v nedeľu na sv. omšiach;
- slávnostnými popoludňajšími pobožnosťami s modlitbou akatistu;
21. februára 2018 streda
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
Kostol Belá-Dulice 17:00 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
22. februára 2018 štvrtok
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
Kostol Necpaly 17:00 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
23. februára 2018 piatok
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
farský kostol 17:45 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
4. marca 2018 3. pôstna nedeľa
1. pôstna popoludňajšia pobožnosť
Filiálny kostol v Belej-Duliciach 14:00 Spoločne sa modlíme AKATIST KU KRISTOVÝM STRASTIAM
11. marca 2018 4. pôstna nedeľa
2. pôstna popoludňajšia pobožnosť
Filiálny kostol v Necpaloch 14:00 Spoločne sa modlíme AKATIST KU SPOLUTRPIACEJ BOHORODIČKE
18. marca 2018 5. pôstna nedeľa
3. pôstna popoludňajšia pobožnosť
farský koastol v Turčianskom Petre 14:00 Spoločne sa modlíme KAJÚCNY AKATIST ako bezprostrednú modlitbovú prípravu na slávenie veľkonočnej sviatosti pokánia (sv. spovede)
24. marca 2018 sobota
Spoločné slávenie sviatosti pokánia (sv. spovede) pred Veľkou nocou
Celá farnosť 15:15 Vo všetkých troch kostoloch začíname o 15:15 spoločnou modlitbou za seba aj za všetkých navzájom, potom pokračujeme individuálnou svätou spoveďou a na konci (zhruba o 16:00) spoločne Bohu poďakujeme chválospevom. Spovedať prídu, ako vždy, rôzni kňazi dekanátu.
30. marca 2018 piatok
Obrady Veľkého Piatku
filiálny kostol Necpaly;
farský kostol
15:00;
17:00
O 15:00 obrady v Necpaloch, adorácia až do 19:00
O 17:00 obrady v Turčianskom Petre, adorácia do 20:00
31. marca 2018 sobota
Adorácia v "Božom Hrobe"
farský kostol 9:00 až
17:00
Adorácia v „Božom Hrobe“ bude v Turčianskom Petre od 9:00 do 17:00, kedy sa ukončí. Potom sa kostol vyzdobí a pripraví na slávenie Ježišovho zmŕtvychvstania.
31. marca 2018 sobota
Veľkonočná vigília Zmŕtvychvstania Pána
farský kostol 20:00 Slávnostná vigília Pánovho Zmŕtvychvstania.

Všetci sa spoločne zídeme pred kostolom pri novom ohni, kde budeme spoločne sláviť liturgiu svetla. Potom v sprievode vstúpime so zvesťou o Zmŕtvychvstalom do ešte temného kostola, aby sme ho naplnili Svetlom Kristovým a v tomto svetle slávili Kristovo víťazstvo, i naše vlastné, ktoré nám tak daroval.

V závere vigílie požehnáme všetkým, ktorí si ich prinesú, veľkonočné pokrmy – tradične je to šunka, vajíčka a syr, k tomu chlieb, spolu v košíčku, ale aj iné dobrôtky na prvú veľkonočnú večeru a raňajky!
7. apríla 2018 sobota
4. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
13. mája 2018 7. veľkonočná nedeľa
Prvé sväté prijímanie, jarný termín
farský kostol 9:45 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
20. mája 2018 sobota
Turičná vigília a nočná adorácia
farský kostol 20:00 20:00 slávnostná predĺžená liturgia vigílie;
21:30 až 24:00 adorácia s modlitbami, rozjímaním, spevmi,...
2. júna 2018 sobota
5. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
3. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
Filiálny kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00;
Belá-Dulice o 10:30, po omši eucharistická procesia okolo kostola
24. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
Filiálny kostol sv. Ladislava v Necpaloch 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Belá-Dulice o 9:00;
Necpaly o 10:30, po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
24. júna 2018 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
1. júla 2018 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
Farský kostol sv. Petra v Turčianskom Petre 9:45  
1. až 8. júla júla 2018 nedeľa až nedeľa
Letný tábor na Škutovkách
Škutovky   Letný tábor pre deti a mládež z našej farnosti.
           

 

  • Biblické stretnutia: asi až po prázdninách

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!