Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- 3. stretnutie - 29. apríla 2017 o 9:00 na fare
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
29. apríla 2017 sobota
PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA KRST, NA EUCHARISTIU a BIRMOVANCOV NA BIRMOVKU
3. stretnutie
fara 9:00 Program 18 stretnutí raz za dva týždne.
Určený:
- dospelým, ktorí sa chcú pripraviť na krst, eucharistiu a birmovanie;
- dospelým, ktorí boli ako deti pokrstení, ale nepristúpili k 1. sv. prijímaniu alebo k birmovaniu;
- všetkým, ktorí už cítia, že dozrievajú vo viere, chcú prijať sviatosť birmovania a stať sa tak naplno členmi Kristovej Katolíckej Cirkvi;
- všetkým, ktorí už na birmovke boli, ale cítia, že by im nezaškodilo znovu si prelúskať kresťanstvo a princíp jeho fungovania.

Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/SviatostBirmovania.htm
6. mája 2017 sobota
4. prvá sobota
farský kostol 16:45 17:15 adorácia s modlitbou sv. ruženca / možnosť sv. spovede
17:45 sv. omša s katechézou
6. mája 2017 sobota
DRUHÁ ŠANCA PRE 1. SV. PRIJÍMANIE - 7. stretnutie
Fara 9:00  
20. mája 2017 sobota
V. stretko triedy KASPIÁNOV,  pokrstového katechumenátu pre deti, ktoré už boli na 1. sv. prijímaní.
fara, kostol 16:45 16:45 program nna fare;
17:45 detská sv. omša
28. mája 2017 nedeľa
7. veľkonočná nedeľa - slávnosť 1. sv. prijímania, jarný termín.
Farský kostol 9:45 Viac informácií tu.
4. júna 2017 sobota
5. prvá sobota
farský kostol 16:45 20:00 sv. omša z Turičnej vigílie (porov. nasl.)
Po nej adorácia, v ktorej úvode sa modlíme sv. ruženec.
4. júna 2017 sobota
Vigília slávnosti zoslania Ducha Svätého
Farský kostol 20:00 Slávnostná bohoslužba turičnej vigílie s vešperami;
Sobota po liturgii: celonočná adorácia;
Nedeľa: 7:15 Ranné Chvály, 7:30 Slávnostná sv. omša
2. až 8. júla 2017 nedeľa až sobota
LETNÝ TÁBOR DETÍ NAŠEJ FARNOSTI
Chata ASSISI, Banská Štiavnica   Cena pre deti našej farnosti je 60 eur/dieťa, mimo našej farnosti je cena 82.50 eur. Zapisuje sa v sakristii alebo u brata Milana Smička od dnes do 28. 5. 2017, kedy je uzávierka prihlášok.

 

  • Biblické stretnutia: po sv. omšiach v utorok (Turčiansky Peter), streda (Necpaly) a štvrtok (Belá-Dulice)
  • Každý druhý piatok po večernej sv. omši na fare v turčianskom Petre - stretko mladých, zamerané na spoločnú modlitbu, zdieľanie sa a vyučovanie v nasledovaní Krista

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!