Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
Práve táto nedeľa nedeľa

POPOLUDŇAJŠIA POBOŽNOSŤ - MODLÍME SA ZA FARNOSŤ, ZA SEBA, ZA CELÝ SVET...
farský kostol v Turčianskom Petre 14:30   - Vyloženie Sviatosti Oltárnej
  - Modlitba posvätného čítania z liturgie hodín
  - Modlitby príhovoru - konkrétne úmysly na modlitbu príhovoru počas pobožnosti píšte na lístočky v predsieni kostola a hoďte do schránky - alebo, ak ste už niekedy úmysel písali, len ho z krabičky "použitých" úmyslov preložte do schránky, nemusíte ho písať nanovo.
  - Korunka Božieho milosrdenstva
 
- Eucharistické požehnanie

- Kto môžete a chcete, príďte a pridakte sa!
- Kto nemôžete a chcete, pripojte sa k nám v tomto čase doma - najlepšie spoločne v rodine, ak sa dá a je to možné - ľubovoľnou modlitbou!

"Zmena programu" vyhradená - skontrolujte si preto radšej vopred farské oznamy!
29. novembra 2017 streda
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
Kostol Belá-Dulice 17:00 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
30. novembra 2017 štvrtok
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
Kostol Necpaly 17:00 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
1. decembra 2017 piatok
REKOLEKCIA rodinných spoločenstiev
farský kostol 17:45 sv. omša a po nej malé a veselé stretnutie všetkých, ktorí sa zapojili do programu "rodinné spoločenstvá!. Na všetkých sa tešíme!
2. decembra 2017 sobota
2. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
3. decembra 2017 1. adventná nedeľa
Začíname ADVENTNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU NAŠEJ FARNOSTI
celá farnosť   Počas adventných nedieľ sa budeme zvláštnymi katechézami pripravovať na slávnosti Narodenia Pána a súčasne sa budeme viac a slávnostnejšie modliť aj na popoludňajších pobožnostiach.
3. decembra 2017 1. adventná nedeľa
Prvá adventná popoludňajšia pobožnosť
Farský kostol 14:00 Spoločne sa pomodlíme AKATIST K ŽIVOTODARNÉMU DUCHU, pretože Duchom Svätým to všetko začalo.
8. decembra 2017 piatok
V. potáborové stretko detí a mládeže
fara v Turčianskom Petre 18:30 sv. omša o 17:45 a hneď po nej na fare spoločný program
9. decembra 2017 sobota
3. stretko štandardnej prípravy detí na 1. sv. prijímanie
fara v Turčianskom Petre 11:00 2. stretnutie štandardnej prípravy detí na 1. sv. prijímanie.
10. decembra 2017 2. adventná nedeľa
Druhá adventná popoludňajšia pobožnosť
Farský kostol 14:00 Spoločne sa pomodlíme AKATIST K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE, pretože ona je nevestou Ducha Svätého a bez jej "Staň sa!" by sa nič z veľkých vianočných tajomstiev neudialo..
16. decembra 2017 sobota
Spoločné slávenie sviatosti pokánia (sv. spovede) pred Vianocami
Celá farnosť 12:15 Vo všetkých troch kostoloch začíname o 12:15 spoločnou modlitbou za seba aj za všetkých navzájom, potom pokračujeme individuálnou svätou spoveďou a na konci (zhruba o 13:00) spoločne Bohu poďakujeme chválospevom. Spovedať prídu, ako vždy, rôzni kňazi dekanátu.
17. decembra 2017 nedeľa
Farská predvianočná kapustnica
Sála OÚ v Turčianskom Petre 10:45 Tesne po spoločnej spovedi a tesne pred Vianocami si už vopred vychutnáme chuť sviatkov!
24. decembra 2017 nedeľa
DOOBEDA: 4. adventná nedeľa
V NOCI: Polnočná sv. omša slávnosti Narodenia Pána
Všetky kostoly   Sv. omše budú nasledovne:

SOBOTA:
17:00 Belá-Dulice - už riadna sv. omša zo 4. advetnej nedele
18:00 Turčiansky Peter - už riadna sv. omša zo 4. advetnej nedele

NEDEĽA:
8:30 Necpaly - sv. omša zo 4. advetnej nedele
9:45 Turčiansky Peter - sv. omša zo 4. advetnej nedele
22:00 polnočná sv. omša v Belej-Duliciach, platná na obidva dni - aj na nedeľu, aj na slávnosť narodenia Pána!!!
24:00 polnočná sv. omša v Turčianskom Petre, platná aj na deň slávnosti narodenia Pána.
25. decembra 2017 pondelok  
Slávnosť Narodenia Pána
celá farnosť   Sv. omše ako v nedeľu.
6. a 7. januára 2018 sobota a nedeľa
TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA
celá farnosť 13:00 Poobede navštívime rodiny, ktoré sa prihlásia, že majú o koledu záujem:
SOBOTA od 13:00 Turčiansky Peter (+ Trebostovo, Trnovo, Košťany);
NEDEĽA od 13:00 Belá-Dulice (+ Žabokreky) a Necpaly (+ Folkušová)
3. februára 2018 sobota
3. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
18. februára 2018 nedeľa
Začiatok pôstnej duchovnej obnovy farnosti
Celá farnosť   Na sviatky Veľkej Noci sa budeme pripravovať okrem iného:
- katechézami v nedeľu na sv. omšiach;
- slávnostnými popoludňajšími pobožnosťami s modlitbou akatistu;
4. marca 2018 3. pôstna nedeľa
1. pôstna popoludňajšia pobožnosť
Filiálny kostol v Belej-Duliciach 14:00 Spoločne sa modlíme AKATIST KU KRISTOVÝM STRASTIAM
11. marca 2018 4. pôstna nedeľa
2. pôstna popoludňajšia pobožnosť
Filiálny kostol v Necpaloch 14:00 Spoločne sa modlíme AKATIST KU SPOLUTRPIACEJ BOHORODIČKE
18. marca 2018 5. pôstna nedeľa
3. pôstna popoludňajšia pobožnosť
farský koastol v Turčianskom Petre 14:00 Spoločne sa modlíme KAJÚCNY AKATIST ako bezprostrednú modlitbovú prípravu na slávenie veľkonočnej sviatosti pokánia (sv. spovede)
24. marca 2018 sobota
Spoločné slávenie sviatosti pokánia (sv. spovede) pred Veľkou nocou
Celá farnosť 15:15 Vo všetkých troch kostoloch začíname o 15:15 spoločnou modlitbou za seba aj za všetkých navzájom, potom pokračujeme individuálnou svätou spoveďou a na konci (zhruba o 16:00) spoločne Bohu poďakujeme chválospevom. Spovedať prídu, ako vždy, rôzni kňazi dekanátu.
30. marca 2018 piatok
Obrady Veľkého Piatku
filiálny kostol Necpaly;
farský kostol
15:00;
17:00
O 15:00 obrady v Necpaloch, adorácia až do 19:00
O 17:00 obrady v Turčianskom Petre, adorácia do 20:00
31. marca 2018 sobota
Adorácia v "Božom Hrobe"
farský kostol 9:00 až
17:00
Adorácia v „Božom Hrobe“ bude v Turčianskom Petre od 9:00 do 17:00, kedy sa ukončí. Potom sa kostol vyzdobí a pripraví na slávenie Ježišovho zmŕtvychvstania.
31. marca 2018 sobota
Veľkonočná vigília Zmŕtvychvstania Pána
farský kostol 20:00 Slávnostná vigília Pánovho Zmŕtvychvstania.

Všetci sa spoločne zídeme pred kostolom pri novom ohni, kde budeme spoločne sláviť liturgiu svetla. Potom v sprievode vstúpime so zvesťou o Zmŕtvychvstalom do ešte temného kostola, aby sme ho naplnili Svetlom Kristovým a v tomto svetle slávili Kristovo víťazstvo, i naše vlastné, ktoré nám tak daroval.

V závere vigílie požehnáme všetkým, ktorí si ich prinesú, veľkonočné pokrmy – tradične je to šunka, vajíčka a syr, k tomu chlieb, spolu v košíčku, ale aj iné dobrôtky na prvú veľkonočnú večeru a raňajky!
7. apríla 2018 sobota
4. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
13. mája 2018 7. veľkonočná nedeľa
Prvé sväté prijímanie, jarný termín
farský kostol 9:45 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
20. mája 2018 sobota
Turičná vigília a nočná adorácia
farský kostol 20:00 20:00 slávnostná predĺžená liturgia vigílie;
21:30 až 24:00 adorácia s modlitbami, rozjímaním, spevmi,...
2. júna 2018 sobota
5. stretko II. ročníka pokrstového katechumenátu detí - ročník VADITAKOV
fara v Turčianskom Petre 17:00 Pokračujeme už druhým ročníkom pokrstového katechumenátu u detí, ktoré sa pri 1. sv. prijímaní vážne rozhodli, že chcú naozaj kresťanmi byť a kresťansky žiť.

... aj keď zatiaľ sa ho zúčastňujú len deti z iných farností, z našej ani jedno... :-(

17:00 stretko na fare
17:45 detská sv. omša
3. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
Filiálny kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00;
Belá-Dulice o 10:30, po omši eucharistická procesia okolo kostola
24. júna 2018 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
Filiálny kostol sv. Ladislava v Necpaloch 10:30 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Belá-Dulice o 9:00;
Necpaly o 10:30, po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
24. júna 2018 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
1. júla 2018 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
Farský kostol sv. Petra v Turčianskom Petre 9:45  
           

 

  • Biblické stretnutia: asi až po prázdninách

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!