Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
25. júna 2017 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
filiálny kostol v Necpaloch 10:30 Slávnostná sv- omša a po nej malé pohostenie.
25. júna 2017 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
2. júla 2017 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
farský kostol v Turčianskom Petre 9:45 Slávnostná sv- omša. Celebruje Mons. Branislav KOPPAL, generálny vikár našej diecézy.
2. až 8. júla 2017 nedeľa až sobota
LETNÝ TÁBOR DETÍ NAŠEJ FARNOSTI
Chata ASSISI, Banská Štiavnica   Cena pre deti našej farnosti je 60 eur/dieťa, mimo našej farnosti je cena 82.50 eur. Zapisuje sa v sakristii alebo u brata Milana Smička od dnes do 28. 5. 2017, kedy je uzávierka prihlášok.
Prihláška na stiahnutie
13. júla 2017 štvrtok
Spomienka na 3. zjavenie Panny Márie vo Fatime
filiálny kostol v Necpaloch 18:00 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
19. augusta 2017 sobota
Spomienka na 4. zjavenie Panny Márie vo Fatime
farský kostol 17:45 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
9. septembra 2017 sobota
PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA KRST, NA EUCHARISTIU a BIRMOVANCOV NA BIRMOVKU
6. stretnutie
fara 9:00 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/SviatostBirmovania.htm
16. septembra 2017 sobota
Prvé stretnutiwe rodičov prvoprijímajúcich detí
fara 9:00 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
13. septembra 2017 streda
Spomienka na 5. zjavenie Panny Márie vo Fatime
filiálny kostol v Belej-Duliciach 18:00 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
13. októbra 2017 piatok
Spomienka na 6. zjavenie Panny Márie vo Fatime
farský kostol 17:45 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
13. mája 2018 piatok
Prvé sväté prijímanie, jarný termín
farský kostol 9:45 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
20. mája 2018 sobota
Turičná vigília a nočná adorácia
farský kostol 20:00 20:00 slávnostná predĺžená liturgia vigílie;
21:30 až 24:00 adorácia s modlitbami, rozjímaním, spevmi,...
24. júna 2018 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!

 

  • Biblické stretnutia: asi až po prázdninách

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!