Kalendár

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1 hodina)

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- zatiaľ sa neplánuje, kontaktujte farský úrad!
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
28. mája 2017 nedeľa
7. veľkonočná nedeľa - slávnosť 1. sv. prijímania, jarný termín.
Farský kostol 9:45 Viac informácií tu.
3. júna 2017 sobota
5. prvá sobota
farský kostol 16:45 20:00 sv. omša z Turičnej vigílie (porov. nasl.)
Pred ňou o 19:30 modlitba ruženca.
3. júna 2017 sobota
Vigília slávnosti zoslania Ducha Svätého
Farský kostol 20:00 Slávnostná bohoslužba turičnej vigílie s vešperami;
Sobota po liturgii: adorácia až do polnoci:
- o 23:00 Ježišova modlitba
- o 24:00 modlitba Posvätého čítania
13. júna 2017 utorok
Spomienka na 2. zjavenie Panny Márie vo Fatime
farský kostol 17:45 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
18. júna 2017 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
filiálny kostol v Belej-Duliciach 10:30 Slávnostná sv- omša a po nej eucharistická procesia ku cti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
25. júna 2017 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
filiálny kostol v Necpaloch 10:30 Slávnostná sv- omša a po nej malé pohostenie.
25. júna 2017 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
2. júla 2017 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
filiálny kostol v Necpaloch 9:45 Slávnostná sv- omša.
2. až 8. júla 2017 nedeľa až sobota
LETNÝ TÁBOR DETÍ NAŠEJ FARNOSTI
Chata ASSISI, Banská Štiavnica   Cena pre deti našej farnosti je 60 eur/dieťa, mimo našej farnosti je cena 82.50 eur. Zapisuje sa v sakristii alebo u brata Milana Smička od dnes do 28. 5. 2017, kedy je uzávierka prihlášok.
Prihláška na stiahnutie
13. júla 2017 štvrtok
Spomienka na 3. zjavenie Panny Márie vo Fatime
filiálny kostol v Necpaloch 18:00 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
19. augusta 2017 sobota
Spomienka na 4. zjavenie Panny Márie vo Fatime
farský kostol 17:45 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
27. mája 2017 sobota
PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA KRST, NA EUCHARISTIU a BIRMOVANCOV NA BIRMOVKU
6. stretnutie
fara 9:00 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/SviatostBirmovania.htm
13. septembra 2017 streda
Spomienka na 5. zjavenie Panny Márie vo Fatime
filiálny kostol v Belej-Duliciach 18:00 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
13. októbra 2017 piatok
Spomienka na 6. zjavenie Panny Márie vo Fatime
farský kostol 17:45 Po svätej omši krátka pobožnosť s pripomienkou zjavenia.
           

 

  • Biblické stretnutia: asi až po prázdninách

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!